Skromniejszą niż zwykle oprawę miały tegoroczne obchody kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej w Ostrzeszowie. Szczególnie widoczny był brak, w przeszłości bardzo licznych, grup młodzieży ze szkół średnich, pocztów sztandarowych, a także sztafety pokoju z ogniem przyniesionym z Wielunia, pierwszego polskiego miasta zbombardowanego przez hitlerowców.

Ogłoszenia
Instal Grunt
Ogłoszenia
J3M