Ogłoszenia
Instal Grunt

Już po raz trzydziesty pierwszy drugi i trzeci  weekend września upływać będzie w naszym kraju pod  znakiem   wielu wydarzeń, imprez, festynów, wykładów i spotkań promujących materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe naszego kraju. Wydarzenia te związane będą z obchodzonymi  Europejskimi Dniami Dziedzictwa.

To wielkie święto szeroko pojętej kultury, które ma zachęcać społeczności lokalne do troski o dziedzictwo pozostawione im przez przodków. W  ramach tych  dni 16 września w Mikstacie odbędzie  się  spotkanie  u św. Rocha czyli w Diecezjalnym Sanktuarium na Cmentarnym Wzgórzu. Spotkanie wpisuje się w obchodzone  po raz 31 Europejskie   Dni  Dziedzictwa. W tym roku obchodzone są one  pod   hasłem:  Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń. Nawiązuje ono do  jubileuszu 20-lecia uchwalenia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego  oraz 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Na tej liście  od 2015  roku znajdują się uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha w  Mikstacie połączone z obrzędem błogosławieństwa zwierząt. Uroczystości te odbywają się  tu nieprzerwanie  od ponad  trzystu lat. Są  więc doskonałym przykładem żywej tradycji kultywowanej przez pokolenia. Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z historią kościoła na  Cmentarnym Wzgórzu  i związanymi z nim legendami. Opowie o niej kustosz miejsca ks. kan. Krzysztof Ordziniak. W sanktuarium znajdują się obrazy świętych. Ich sylwetki przybliżą uczestnikom spotkania rodzice dzieci ze Szkoły św. Rocha. Odbędzie się  także prezentacja filmu „Ku Wzgórzu” z 1993 roku. Będzie można zobaczyć jak zmieniło się otoczenie sanktuarium przez te trzydzieści, ale także  uroczystości odpustowe. Bo, zmieniły wszak mamy tu do czynienia z żywą tradycją. Będzie można także  obejrzeć wystawę prac uczestników spotkań w Szkole Świętego Rocha. To młode pokolenia tych, którzy chcą poznawać nasze tradycje, zwyczaje, historię naszej małej Ojczyzny,  którą tak mocno wpisany jest kult św. Rocha.

W Europejskich Dniach Dziedzictwa  chodzi o to, by pokazać co cennego jest w regionie. Nasze niewielkie rozmiarami, ale wielkie duchem i przesłaniem Diecezjalne Sanktuarium św. Rocha i wszystko co się z nim wiąże jest naprawdę cennym skarbem pozostawionym nam przez naszych przodków. To naprawdę doskonała okazja, by bliżej poznać  historię mikstackiego sanktuarium i związane z nim tradycje, trzeba tu dodać żywe tradycje. 

Tekst opracowali: ks. Krzysztof Ordziniak, Małgorzata Strzelec

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski