Śp. Leon Sibiński został Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. Do grona Zasłużonych dla Miasta i Gminy dołączyli: śp. Zenon Sztucki i Renata Stępień. Wręczenie wyróżnień nastąpiło podczas sesji Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną, 29 grudnia.

O nadanie pośmiertnie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Grabów nad Prosną” Leonowi Sibińskiemu wnioskował Przewodniczący Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną. Leon Sibiński urodził się w 1912 roku w Czajkowie. Jego lata młodości przypadły na okres II wojny światowej. Walczył m.in. w  bitwie pod Monte Cassino. Do Polski wrócił w 1947 roku. Po powrocie do ojczyzny, schorowany i bez środków do życia, zamieszkał z rodziną we wsi Bigosy. Rozpoczął pracę w PGR Torzeniec, a następnie w PGR Karolew. Pan Leon udzielał się społecznie, na zaproszenie nauczycieli i harcerzy przedstawiał realia II wojny światowej. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Grunwaldzką, Odznaką za rany, Odznaką Pamiątkową 6 Dywizji Lwów, Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino, Medalem za udział w wojnie obronnej 1939 r. Zmarł 9 czerwca 1993 roku.

Na sesji wręczono także tytuły „Zasłużony dla Miasta i Gminy Grabowa nad Prosną”. Do tego zacnego grona dołączył śp. Zenon Sztucki. Kandydaturę tę zgłosiła Rada Sołecka wsi Bukownica. – W latach 1990-1998 był radnym Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną. Przez 28 lat był członkiem Rady Sołeckiej w Bukownicy. Członek wspierający OSP Bukownica, członek Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ”, przewodniczący telefonizacji wsi Bukownica, przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Bukownicy. Aktywnie uczestniczył w organizacji Biegów Sokoła. Zenon Sztucki był inicjatorem rozbudowy Szkoły Podstawowej, budowy chodnika i dróg gminnych. Aktywnie wspierał działalność sportową. (…) Nadanie medalu Zasłużony dla Miasta i Gminy Grabowa nad Prosną śp. Zenonowi Sztuckiemu będzie pośmiertnie podziękowaniem za włożony trud i poświęcony czas dla rozwoju naszej „MAŁEJ OJCZYZNY” – postać uhonorowanego przedstawiał podczas 27. sesji Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną Radny Ryszard Biel.

Na tej samej sesji tytuł ten wręczono również Renacie Stępień. O jego nadanie wnioskowała Rada Sołecka wsi Skrzynki. Stosowną uchwałę przyznającą wyróżnienie radni podjęli na sesji 29 października 2020 r. – Od roku 2007 rozpoczęła pracę jako wychowawca świetlicy w Skrzynkach. Dała się poznać jako osoba oddana pracy z dziećmi i na rzecz wioski. Jej działalność w ramach pracy na świetlicy wielokrotnie wykraczała poza jej obowiązki. (…) Pani Renata Stępień swoją aktywność i „kawał serca” wkłada nie tylko w życie Sołectwa Skrzynki, ale również udziela się znacznie na terenie całej Gminy – napisano w uzasadnieniu uchwały, którego treść przytaczała Sekretarz Ewa Krzykała. Renata Stępień od 1 stycznia 2017 roku jest pełnomocnikiem Burmistrza do spraw rozwiązywania problemów społecznych, ponadto jest kierownikiem wszystkich świetlic środowiskowych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

Stosowne akty nadania, medale oraz imienne legitymacje wręczyli: Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Biel, Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Maksymilian Ptak oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Gładysz. Tytuły pośmiertne odebrały rodziny uhonorowanych. UMIG