Wszystko wskazuje na to, że już w drugiej połowie bieżącego roku szkolnego do dyspozycji uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie oddany zostanie nowy budynek z salami dydaktycznymi. Powstał po przebudowie popadającej w ruinę kotłowni, dzięki środkom pozyskanym przez Starostwo Powiatowe z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama
Ogłoszenia
J3M