Daje zatrudnienie grupie osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych, przynosząc przy tym Zakładowi Energetyki Cieplnej w Ostrzeszowie oszczędności wynoszące około 100 tysięcy złotych w skali roku. Mowa o powstałej przed dwoma laty Fundacji „Zacisze”, nie bez powodu kojarzącej się wprost z restauracją o tej samej nazwie.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Jej prezesi to bowiem jak dotąd jednocześnie kierownicy lokalu na ul. Kąpielowej – najpierw Anna Konarska, a obecnie Grzegorz Machaj. Jak wyjaśnia ten ostatni, Fundacja została powołana, aby wykorzystać możliwość złożenia wniosku i otrzymywania wsparcia finansowego i dotacji z Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, która realizuje projekt w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Aby mogła uzyskać wsparcie, musi spełniać określone wymagania jakim jest m.in. status przedsiębiorstwa społecznego, którego cele i zadania muszą być opisane w Statucie Fundacji – wyjaśnia G. Machaj. – Fundacja „Zacisze” jako przedsiębiorstwo społeczne prowadzi działalność społecznie użyteczną i w 2020 r. otrzymała wsparcie w formie dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy, które obejmowało wyposażenie miejsc pracy oraz dofinansowanie wynagrodzeń nowo zatrudnionych pracowników.

Pracownicy fundacji – aktualnie jest ich dziewięcioro – wykonują przede wszystkim prace porządkowe na terenie Krytej Pływalni „Oceanik”, Restauracji „Zacisze” i Hotelu Sportowego.

Niektóre z zatrudnionych osób, pomimo że mają w sobie duży potencjał, często nie mają szans na znalezienie pracy w warunkach rynkowych – zaznacza prezes. Często są to osoby długotrwale bezrobotne, wykluczone z rynku pracy. Dzięki dofinansowaniu ich miejsca pracy ze środków unijnych Fundacja „Zacisze” dała im możliwość pracy.

Wsparcie finansowe ze środków unijnych na utworzenie nowych miejsc pracy wyniosło ok. 237.000 zł, a wparcie pomostowe około 126.000 zł. Ponadto Fundacja w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych otrzymała dofinansowanie do wynagrodzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Taki model działalności jest znacznie korzystniejszy niż korzystanie z usług firm zewnętrznych.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu koszt świadczonych usług Fundacji jest konkurencyjny i pozwala zaoszczędzić w wyżej wymienionych placówkach około 100.000 zł rocznie – przekonuje Machaj. – Fundacja jest przedsiębiorstwem społecznym, nie jest nastawiona na zysk. Gdyby pewne usługi były zlecane firmom komercyjnym, w kosztach pracowniczych byłyby też podatki i zysk właściciela. W przypadku Fundacji tego nie ma. Ona nie generuje zysku, bo nie jest to jej celem. Zarząd Fundacji Zacisze jak również członkowie Rady Fundacji Zacisze wykonują swoją pracę na jej rzecz bezpłatnie, poświęcają jej swój wolny czas, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Osoby te nie otrzymały nigdy wynagrodzenia ani zwrotu ponoszonych kosztów.

Aktualnie Fundacja kończy rozliczanie projektu i już przygotowuje się do kolejnego, który ma zostać ogłoszony w przyszłym roku.

Mamy nadzieję, że nasz projekt będzie dalej kontynuowany i uda nam się przywrócić na rynek pracy kolejne osoby – dodaje prezes deklarując, że obecnie zatrudnieni nie stracą pracy.

Jest też szansa na podwyżkę wynagrodzeń, które aktualnie ograniczają się do poziomu najniższej krajowej. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M