Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej ma nowe władze. Dotychczasowego prezesa Bohdana Ogrodowskiego zastąpiła Krystyna Rajska, która wraz z gruntownie przebudowanym zarządem zapowiada tchnięcie w działalność organizacji nowego ducha, zwiększenie aktywności i podejmowanie starań na rzecz pozyskiwania do współpracy młodych ludzi.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Na misję TPZO składa się upowszechnianie najwartościowszych zjawisk kulturalnych, rodzimej twórczości artystycznej, walorów turystycznych oraz osiągnięć społecznych i gospodarczych regionu. O realizacji tych założeń w czasie minionej już kadencji mówił w swoim sprawozdaniu ustępujący prezes. Członkowie TPZO aktywnie uczestniczyli w obchodach ważnych rocznic, organizowali spotkania poświęcone wybitnym synom ziemi ostrzeszowskiej, przygotowywali wnioski o uhonorowanie tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Ostrzeszów” Jana Marka Cieplika i Bolesława Grobelnego oraz podejmowali inne działania mające ocalić od zapomnienia ludzi i wydarzenia z przeszłości. Duży wkład w to dzieło miał poznański klub TPZO pod przewodnictwem Marka Makieły. Uczestnicy zebrania sprawozdawczo-wyborczego przyjęli sprawozdanie B. Ogrodowskiego i udzielili absolutorium dotychczasowemu zarządowi. Uczcili też pamięć działaczy organizacji i osób, które przez wiele lat ją wspierały, w tym Jerzego Marka Szulczyńskiego, Zbyszko Szmaja, Władysława Grafa i Pawła Grzesiaka. Należy dodać, że pierwszy z wymienionych był wiceprezesem organizacji. Kończąc swoje wystąpienie B. Ogrodowski oznajmił, że nie zamierza ubiegać się o kolejną kadencję na stanowisku prezesa, co oznaczało, iż w składzie zarządu zajdą poważne zmiany. I rzeczywiście tak się stało. Z poprzedniego składu pozostali jedynie Grzegorz Kuśnierczyk oraz Mieczysław Mądry, wybrany na sekretarza. Pozostałe funkcje przypadły natomiast nowym osobom. Prezesem została Krystyna Rajska, wiceprezesem Paweł Gruchała, a skarbnikiem Wanda Dubis. Zarząd współtworzą ponadto Stanisław Grzesiak i Maciej Janiszewski.

Naszym zadaniem w pierwszej kolejności jest zapoznanie się z dokumentami, wnioskami, uwagami składanymi przez członków i mieszkańców, aby poprawić trochę działalność Towarzystwa – zapowiada K. Rajska. – Musimy wyjść z tego kokona, z tej zwartej grupy i uaktywnić członków, zaprosić do działania wielu innych mieszkańców, wprowadzić wiele nowych działań, aby uatrakcyjnić pracę Towarzystwa.

Nowa prezes zamierza ponadto podjąć rozmowy o współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu działającymi na ziemi ostrzeszowskiej. Są już pomysły na konkretne przedsięwzięcia, ale ich szczegóły zostaną ujawnione po wewnętrznych konsultacjach i ustaleniach.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej nie tylko historią stoi, ale wiele zadań w statucie, które należałoby upowszechnić podkreśla prezes. – Wtedy będzie więcej chętnych do pracy w tym towarzystwie.

Dodajmy, że Komisję Rewizyjną tworzą obecnie Piotr Niesobski, Marek Makieła i Bohdan Ogrodowski, natomiast Sąd Koleżeński – Bolesław Grobelny, Mirosława Pogorzelska i Kazimierz Horsthemke. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M