Mimo panującej pandemii COVID-19 nic nie zmieni się w funkcjonowaniu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie nadchodzącego Bożego Narodzenia i Sylwestra. Gdy całkowicie nieczynne będą poradnie POZ (czyli od 25 do 27 grudnia i od 1 do 3 stycznia) to przede wszystkim w tzw. „wieczorynkach” pacjenci otrzymają niezbędną pomoc. Oto najważniejsze zasady, o których należy pamiętać w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Dla kogo „wieczorynka”?

„Wieczorynki”, czyli punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej działają codziennie po godzinach zamknięcia poradni POZ (w godz. 18-8) oraz całodobowo w święta i dni wolne od pracy. W Wielkopolsce jest ich ponad 40. Pacjent może się udać do dowolnie wybranego punktu, niezależnie od miejsca zamieszkania. Wyjątkiem są wizyty wyjazdowe, kiedy trzeba zwrócić uwagę na to, by wybrać „wieczorynkę”, która zasięgiem obejmuje nasz dom.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki z „wieczorynki” można skorzystać w kilku przypadkach. Przede wszystkim w razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie pomagają domowe środki oraz dostępne bez recepty preparaty. Można to również zrobić, jeśli np. chorujemy przewlekle, a nagle zabrakło nam przyjmowanych leków.

Jeśli to możliwe – najlepiej najpierw skontaktować się z placówką telefonicznie. Pracownicy punktu zdecydują, czy konieczne jest stawienie się w przychodni, przyjazd do domu pacjenta, czy lekarz udzieli teleporady.

Lekarze „wieczorynek” mają dokładnie takie same uprawnienia, jak np. lekarze POZ. Mogą więc m.in. wystawiać recepty, kierować do szpitala, a w przypadku podejrzenia COVID-19 – wykonać test antygenowy, skierować do punktu wymazowego lub wezwać karetkę wymazową dla osób, które nie są w stanie samodzielnie do niego dotrzeć.

Co bardzo ważne w okresie pandemii koronawirusa – nie należy bagatelizować żadnych objawów COVID-19 lub próbować „przechorować” infekcji. Brak wykonanego testu i diagnozy lekarza wydłuża drogę do otrzymania pomocy w przypadku zaostrzenia objawów, w konsekwencji może prowadzić do stanu zagrożenia życia. W razie wystąpienia objawów bez wahania trzeba zgłosić się do lekarza.

Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach najwłaściwsze do udzielenia pomocy nie będą „wieczorynki”, a izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe.

Kiedy wezwać pogotowie lub udać się do szpitala?

Każde nagłe i drastyczne pogorszenie stanu zdrowia, a w konsekwencji zagrożenie życia kwalifikuje do wezwania pogotowia ratunkowego lub udania się na SOR czy Izbę Przyjęć.

Przykładowo – jeśli zauważamy objawy mogące sygnalizować zawał lub udar – nie należy czekać i zgłaszać się na „wieczorynkę”, ale niezwłocznie wezwać pogotowie.

W Ostrzeszowie pomoc uzyskamy w przyszpitalnej „wieczorynce” – tel. 62 732-02-91 .

 

 

Ogłoszenia
J3M