Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie dotarł kolejny transport z Wielkopolskiego Banku Żywności – poinformowało Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie.

Ogłoszenia
Instal Grunt

W transporcie znalazły się napoje, owoce i warzywa, jogurty, pieczywo i ciasta – 1472 kg produktów wartości 6 831 zł. Żywność została rozdysponowana pomiędzy Domy Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, Kochłowach i Marszałkach; część trafiła do prowadzonej przez powiat jadłodzielni.
Powiat ostrzeszowski otrzymuje żywność jako członek Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności. Wielkopolski Bank Żywności jest organizacją pozarządową działającą od 1996 roku. W swej działalności kieruje się zasadą non profit – bezpłatnie pozyskuje nadwyżki żywności i bezpłatnie je rozdziela. Żywność kierowana jest do osób potrzebujących. Celem stowarzyszenia jest zmniejszanie obszarów niedożywienia oraz przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności. Pomoc żywnościowa świadczona jest najuboższym za pośrednictwem organizacji pozarządowych, placówek budżetowych sprawujących opiekę nad dziećmi, instytucji pomocy społecznej, takich jak PCK, PKPS, Towarzystwo im. św. Brata Alberta, Markot i innych, działających lokalnie podmiotów realizujących założenia polityki społecznej.

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski