Przy boisku sportowym w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie powstanie teren rekreacyjny – powiat ostrzeszowski pozyskał znaczne dofinansowanie na zrealizowanie projektu polegającego na wykonaniu trybun przy istniejącym boisku, utwardzeniu powierzchni pod trybunami i dojścia do trybun oraz montażu dwóch stanowisk do gry w szachy.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Realizacja operacji wynika ze wzrostu zainteresowania na obszarze działania Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania aktywnymi formami spędzania wolnego czasu. Montaż stanowisk do gry w szachy wzbogaci ofertę miejsc rekreacji, a trybuny pozwolą na pełniejsze wykorzystanie boiska sportowego przy I LO poprzez możliwość organizowania rozgrywek i turniejów – podkreśla zastępca kierownika Wydziału Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego Ludmiła Cieślarczyk.
Całkowita wartość urządzenia terenu rekreacyjnego przy I LO wyniesie 84 000 złotych, a poziom dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniesie 53 449 złotych, drugą część wygospodaruje ze swojego budżetu samorząd powiatowy.
Procedurę wyboru i oceny projektów polegających na budowie i przebudowie niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego prowadziła Rada Stowarzyszenia Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania pod przewodnictwem Renaty Kosmali. www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M