Jeszcze w tym roku nowego wyglądu doczeka się Świetlica Środowiskowa w Giżycach mieszcząca się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Przebudowa obiektu będzie możliwa dzięki środkom Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Na ten cel Miasto i Gmina Grabów nad Prosną pozyskała 270 tys. zł dofinansowania.

Ogłoszenia
Instal Grunt

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano prace remontowo-budowlane obejmujące m.in. roboty rozbiórkowe, wymianę sanitariatów, wymianę instalacji elektrycznej, a także zakup wyposażenia do placówki. Środki na ten cel pochodzą w 100 procentach z dofinansowania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w roku 2022 w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026.

Ogłoszenia
J3M