W czwartek (15 grudnia) w Dziennym Domu Senior+ w Kraszewicach odbyła się debata społeczna pt. „Razem bezpieczniej”. Stanowiła ona okazję do wymiany spostrzeżeń oraz informacji na temat bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na terenie gm. Kraszewice, gdzie wkrótce przywrócony zostanie posterunek policji. Spotkanie zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Oprócz mieszkańców zaproszono również przedstawicieli lokalnych władz samorządowych oraz kierownika Oddziału Terenowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrzeszowie Jacka Grupę. Tematem przewodnim debaty było bezpieczeństwo na terenie powiatu ostrzeszowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Kraszewice. Spotkanie rozpoczęło się krótkim wprowadzeniem, podczas którego głos zabrali komendant powiatowy Policji w Ostrzeszowie inspektor Andrzej Haraś oraz wójt gminy Kraszewice – Konrad Kuświk. Następnie komendant Komisariatu Policji w Grabowie nad Prosną, podinsp. Wiesław Kolasiński omówił zagadnienia dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie gminy.

Z uwagi na fakt, że znaczącą grupę odbiorców stanowili seniorzy, profilaktyk społeczny st. sierż. Anna Piechocka poruszyła temat przestępstw, których ofiarami padają osoby starsze oraz metod i sposobów działania oszustów. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia apelowano o ograniczone zaufanie do osób zajmujących się tzw. handlem obwoźnym oraz organizowaniem pokazów. Kolejnym punktem spotkania było zaproszenie jego uczestników do debaty. Motywem przewodnim było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Seniorzy przytaczali również przykłady prób oszustw, zwłaszcza poprzez wiadomości sms dotyczące dopłat do paczek czy zaległości w płatnościach, np. za energię elektryczną.

Na pytania i sugestie na bieżąco odpowiedzi udzielali Komendant Powiatowy Policji, Wójt Gminy Kraszewice, a także Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego. Na spotkaniu przypomniano o aplikacji KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA, która służby do internetowego dokonywania zgłoszeń naruszeń przepisów ruchu drogowego oraz porządku publicznego, a także o aplikacji Moja Komenda, ułatwiającej kontakt z najbliższą jednostką policji oraz z dzielnicowym, przydzielonym do danego rejonu służbowego. Inspektor Andrzej Haraś kończąc debatę zapewnił, że zgłoszone wnioski będą w miarę możliwości realizowane podczas wykonywania przez policjantów zadań służbowych.

Źródło: KPP Ostrzeszów

Ogłoszenia
J3M