Kolejne dwa odcinki drogi gminnej z Mikstatu do Kaliszkowic Kaliskich dostały nową nawierzchnię asfaltową. W sumie zmodernizowana 1,625 kilometra drogi, a na wykonanie robót Miasto i Gmina Mikstat pozyskało dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 879 tys. 937 zł (80 % kosztów inwestycji).

Ogłoszenia
Instal Grunt

Wykonawcą dwóch zadań w ramach „Przebudowy drogi G832549 Mikstat – Kaliszkowice Kaliskie” zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Ostrzeszowie, które zobowiązało się zmodernizować dwa odcinki trasy łączącej miasto z wsią. Jedna umowa opiewała na kwotę 408 408,59 zł za przebudowę odcinka długości 635 metrów; drugi był dłuższy – 990 metrów, co kosztowało 691 514,61 zł. Koszt obu inwestycji to 1 mln 99 tys. 923,20 zł z czego 80 %, czyli 879 tys. 937 zł pokrytych zostanie dotacja pozyskaną przez samorząd mikstacki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres robót obejmował zebranie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej i położenie nowego dywanika oraz wyrównanie poboczy.  Prace były prowadzone w czwartym tygodniu maja br. PK

Ogłoszenia
J3M