W roku 2019 do budżetu gminy Ostrzeszów wpłynęły ponad 23.000.000 złotych z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT. W roku bieżącym kwota ta spadła do ponad 18.600.00 złotych. To jeden z powodów pogarszającej się stopniowo kondycji finansowej polskich samorządów, odczuwalnej także w powiecie ostrzeszowskim.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert
Ogłoszenia
J3M