385 lokali wchodzi aktualnie w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ostrzeszów. Tak przynajmniej wynika z „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ostrzeszów na lata 2022-2026”. Dokument został przyjęty na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

29 lokali mieści się w budynkach stanowiących własność gminy, 167 lokali – w budynkach należących do spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 114 lokali – w budynkach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy, a 75 lokali – w budynkach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem ZGM. W najbliższych latach liczby te mają się jednak zmieniać. Według zapowiedzi, najbardziej wzrośnie liczba mieszkań należących do spółki. W roku 2026 ma ich być 219. Przyczyny upatrywać należy w budowie bloku komunalnego na ulicy Jana Pawła II. Łącznie o ponad 20 zmniejszy się natomiast liczba lokali w budynkach, gdzie funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe. W „Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy” zapowiedziano „dążenie do wyjścia gminy ze wspólnot mieszkaniowych”. W dokumencie mowa jest ponadto o stanie technicznym infrastruktury mieszkaniowej. Stan jednego budynku uznano za zły, co oznacza, że w perspektywie najbliższych siedmiu lat powinien zostać poddany rozbiórce. Warto przy tym zaznaczyć, że prognozy mówią o systematycznym wzroście liczby takich obiektów, do siedmiu w roku 2026. Na przestrzeni najbliższych czterech lat w części obiektów planowane są prace remontowo-modernizacyjne, w tym: wymiana pokryć dachowych, przebudowa kominów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienie elewacji, przebudowa pieców czy wymiana instalacji. Gmina i spółka zamierzają poza tym każdego roku sprzedawać od trzech do sześciu lokali mieszkalnych. W założeniu ma to obniżać koszty utrzymania zasobu i tworzyć możliwość pozyskiwania środków finansowych na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Jest to także nadrzędny cel polityki czynszowej – „powinna zmierzać do takiego kształtowania stawek czynszu, aby wpływy pokrywały koszty utrzymania bieżącego zasobu mieszkaniowego Gminy na zadowalającym poziomie technicznym oraz umożliwiły pozyskanie środków na remonty lokali i budynków” – czytamy. Inne priorytety to: rozwój budownictwa społecznego w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN- Wielkopolska Sp. z o.o., której zadaniem będzie budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu na terenie Gminy; prowadzenie systematycznej weryfikacji umów najmu i wypowiadanie ich najemcom, którzy mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe lub korzystają z lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób sprzeczny z umową; podejmowanie działań zmierzających do przystosowania budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych; sprzedaż lokali, których remont jest z ekonomicznego punktu widzenia nieuzasadniony; zmniejszenie liczby wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy poprzez sprzedaż lokali; pozyskanie funduszy z dodatkowych źródeł w celu budowy, remontów i modernizacji budynków; zwiększenie skuteczności windykacji zadłużenia najemców lokali; dokonanie podziału zwalnianych dużych lokali na mniejsze; zamiana lokali tak, aby gospodarstwa domowe zajmowały mieszkania odpowiednie do wielkości rodziny oraz jej sytuacji materialnej. Opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy jest realizacją obowiązku, który nakłada ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy jest zadaniem własnym gminy. ŁŚ

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
Zielony Ogród