Serwis Samorządowy PAP już po raz trzeci ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”, pokazującego jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Gmina Ostrzeszów została sklasyfikowana na ósmym miejscy w Polsce w kategorii gmin z siedzibą powiatu ziemskiego.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Przy opracowywaniu rankingu brane są pod uwagę aż 63 wskaźniki, dobrane we współpracy z prof. Przemysławem Śleszyńskim z Polskiej Akademii Nauk.

Wśród badanych czynników są te dotyczące środowiska naturalnego, rozwoju demograficznego, rozwoju społeczno-ekonomicznego, rynku pracy, warunków mieszkaniowych i energii, infrastruktury osadniczej i ładu przestrzennego, zdrowia i bezpieczeństwa, dostępności i jakości usług, kultury i rekreacji, a także aktywności społecznej; są takie, na które samorządy mają wpływ, i takie, które trudno zmienić, ale na jakość życia oddziałują. Wszystkie razem tworzą Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce – czytamy we wstępie do omówienia rankingu.

Na stronie Serwisu Samorządowego PAP dostępny jest Raport „Gmina Dobra do Życia 2023”, w którym można m. in. zapoznać się ze szczegółową metodologią opracowania rankingu. Twórcy rankingu podzielono na 5 kategorii: miasta na prawach powiatu (A), strefy podmiejskie miast na prawach powiatu (B), gminy z siedzibą powiatu ziemskiego (C), gminy miejskie i miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców (D) oraz gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców (E). Gmina Ostrzeszów została ujęta w kategorii C (gminy z siedzibą powiatu ziemskiego) i w kategorii tej została sklasyfikowana na znakomitym ósmym miejscu w kraju! Z gmin wielkopolskich wyżej, bo na 5. miejscu, uplasowała się jedynie gmina Nowy Tomyśl. Warto nadmienić, że nasza gmina odnotowała niesamowity awans – z 18 na 8 miejsce. Jeśli chodzi o odrębną klasyfikację obejmującą tylko samorządy województwa wielkopolskiego (wszystkich kategorii) gminę Ostrzeszów sklasyfikowano na wysokim 16. miejscu.

Źródło: www.ostrzeszow.pl

Ogłoszenia
Zielony Ogród