Na koniec 2021 r. liczba mieszkańców Miasta i Gminy Grabów nad Prosną wyniosła 7954 – to o 7 osób więcej niż przed rokiem, kiedy to w rejestrze odnotowano 7947 mieszkańców.

Ogłoszenia
Wawrzyniak

Według danych z ewidencji ludności Miasto i Gmina Grabów nad Prosną liczyło na koniec 2021 roku 7954 mieszkańców, w tym 4011 kobiet i 3943 mężczyzn. Spośród wszystkich mieszkańców 7725 osób zameldowanych jest na pobyt stały (o 34 osoby mniej niż w roku 2020), a 229 na pobyt czasowy (wzrost o 41 mieszkańców).

W 2021 roku urodziło się 74 dzieci: 35 dziewczynek i 39 chłopców (w roku 2020 urodzeń było 99). Zmarło 123 mieszkańców Miasta i Gminy Grabów nad Prosną (przed rokiem były to 124 osoby).

Związek małżeński zawarło 85 osób, w tym 40 kobiet i 45 mężczyzn.

Szczegółowe dane dot. ilości mieszkańców w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy przedstawiono w tabeli poniżej:

źródło: UMiG Grabów

Ogłoszenia
Zielony Ogród