20 lipca sołectwom z terenu gminy Grabów nad Prosną przekazano informację o wysokości środków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021, wyodrębnionych w budżecie.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Do podziału będzie pula w wysokości 430.000 złotych. Burmistrz jest przekonany, że środki te zostaną jak najlepiej spożytkowane na rzecz rozwoju małych ojczyzn.

 

Ogłoszenia
J3M