Do sześciu gmin z powiatu ostrzeszowskiego trafią dofinansowania w ramach dziesiątej edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Podpisanie stosownych umów nastąpiło w poniedziałek (20 lipca), najpierw w Urzędzie Gminy w Doruchowie, a dwie godziny później w sali wiejskiej w Siedlikowie. Wsparcie finansowe przyznano na następujące zadania:

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

 Gmina Doruchów:

– sołectwo Stara Kuźnica – “Pozmywamy – plastiku nie używamy. Rozbudowa sali Świetlicy Wiejskiej w Starej Kuźnicy”, dotacja: 30 tys. zł., wartość całkowita: 81 250,86 zł. W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej.

– sołectwo Przytocznica – “Małe umysły wielkie pomysły. Spełniamy dziecięce marzenia – zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod plac zabaw i rekreacji w Przytocznicy”, dotacja: 30 tys. zł., wartość całkowita: 81 108,45 zł. Projekt polega na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej pod plac zabaw i rekreacji.

Gmina Grabów nad Prosną:

– sołectwo Skrzynki – „Budowa sceny widowiskowej – amfiteatru w Skrzynkach – sercu Delty rzeki Prosny”, dotacja: 30 tys. zł., wartość całkowita: 72 449,58 zł. W ramach zadania powstanie scena widowiskowa.

– sołectwo Chlewo – „Świetlica młodnieje – wieś pięknieje. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo”, dotacja: 30 tys. zł., wartość całkowita: 88 076,54 zł. Projekt obejmuje remont świetlicy wiejskiej.

– sołectwo Marszałki – „Razem możemy więcej – remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Marszałki”, dotacja: 30 tys. zł., wartość całkowita: 88 545,72 zł. Zadanie polega na remoncie świetlicy wiejskiej.

Gmina Kraszewice:

– sołectwo Jelenie nr 2 – „Zagospodarowanie terenu ogrodu publicznego z elementami placu zabaw w Jeleniach”, dotacja: 30 tys. zł., wartość całkowita: 71 249,28 zł. Zadanie dotyczy zagospodarowania terenu zielenią, wyposażenia go w elementy małej architektury z miejscem na ognisko. Cały teren zostanie ogrodzony i wytyczone zostaną ścieżki spacerowe.

Gmina Ostrzeszów:

– sołectwo Korpysy – „Galop do Korpys”, dotacja: 30 tys. zł., wartość całkowita: 88 972,84 zł. Zadanie polega na remoncie świetlicy wiejskiej oraz postawieniu altany z utwardzoną nawierzchnią z kostki brukowej.

– sołectwo Siedlików – „Siedlikowskie porządki”, dotacja: 30 tys. zł., wartość całkowita: 62 170,47 zł. Projekt obejmuje remont i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.

Gmina Kobyla Góra:

– sołectwo Kobyla Góra – „Osiedlowe integracje czyli wśród Zalesia rekreacje” – budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska przy osiedlu Zalesie”, dotacja: 28 387 zł., wartość całkowita: 86 077,00 zł. W ramach projektu powstanie plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boisko z bramkami i piłkochwytami.

– sołectwo Bierzów – „Na boisku wspólnie zdrowo na sportowo” – Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dla celów rekreacyjnych”, dotacja: 29 931 zł., wartość całkowita: 86 990,90 zł. Zadanie obejmuje wyposażenie boiska w sprzęt sportowy. Powstanie także altana i garaż blaszany.

Gmina Mikstat:

– sołectwo Kotłów – „Wielkopolskie obserwatorium”, dotacja: 15 760 zł., wartość całkowita: 33 600,01 zł. W ramach zadania postawiona zostanie wiata drewniana wyposażona w lunetę widokową. Zakupione zostaną także lampy solarne.

Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” organizowany w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi, którego głównym celem jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości i społeczności. Konkurs wspiera realizację niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych.

 

Ogłoszenia
J3M