Zamiast dziur, błota i kurzu za kilka tygodni będzie już gładka droga z wygodną asfaltową nawierzchnią. Samorząd mikstacki pozyskał kolejne 125 tys. od samorządu wojewódzkiego na budowę następnej drogi w Komorowie.

Ogłoszenia
Instal Grunt

W przetargu wybrana została firma, która do 30 września br. zobowiązała się wykonać blisko kilometrowy odcinek nowej drogi asfaltowej w Komorowie. Inwestycja pochłonie 400 tys. zł, ale znaczącą cześć tej kwoty stanowi dotacja ze środków Województwa Wielkopolskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W połowie sierpnia Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu podpisał umowę z marszałkiem województwa wielkopolskiego na przekazanie gminie 125 tys. zł dotacji na realizacje tego zadania.

Nowa asfaltowa droga w Komorowie będzie miała dokładnie 888 metrów długości i 4 metry szerokości. Dotychczas były tam wyboje, piach i kurz, a po deszczu kałuże i błoto.

Ogłoszenia
J3M