W Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach wykryto duże ognisko koronawirusa. Zarażonych jest 43 z 73 podopiecznych.
Jak wynika z informacji przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, u 4 domowników wystąpiła podwyższona temperatura, a badania wymazowe dały wyniki dodatnie, dlatego też dyrektor placówki Aneta Małolepsza podjęła decyzję o przeprowadzeniu badań na obecność koronawirusa u wszystkich podopiecznych placówki. Na 73 mieszkańców, u 43 stwierdzono wynik pozytywny, przy czym nikt nie wykazuje żadnych objawów chorobowych i nikt nie musi być hospitalizowany. Wszystkie osoby „dodatnie” przebywają w izolacji. Jak podkreśla dyrektor, obsada kadrowa jest wystarczająca, a w domu panuje spokój. Placówka jest też zaopatrzona w odpowiednią ilość sprzętu ochronnego.
fot. freepik.com
Ogłoszenia
J3M