W związku z bardzo poważną sytuacją epidemiczną Wojewoda Wielkopolski podjął decyzję o wydzieleniu w szpitalach na terenie całego województwa tzw. oddziałów covidowych, jak również o przeznaczeniu kilku jednostek do obsługi pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Jednym z takich szpitali jest szpital ostrzeszowski.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Wczoraj została wydana decyzja w tej sprawie, na mocy której Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia musi zapewnić w szpitalu kilkadziesiąt łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, w tym kilku łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Zakład Medycyny Paliatywnej oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy będą działać w dotychczasowym zakresie. Czynione są starania o zapewnienie ciągłego działania Oddziału Pediatrycznego.
Na przystosowanie szpitala OCZ ma 10 dni. W tej chwili trwa liczenie sił i środków w celu wprowadzenia w życie decyzji wojewody.
W świetle obecnej sytuacji, mamy przeświadczenie, że jest to kwestia przyjścia z pomocą również mieszkańcom powiatu ostrzeszowskiego – podkreśla starosta Lech Janicki. Od kilkunastu dni placówka boryka się z problemami w umieszczeniu w szpitalnych oddziałach covidowskich trudniejszych przypadków zachorowań połączonych z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – dodaje starosta.
Dzisiaj przed południem odbyło się spotkanie koordynacyjne zespołu kierowniczego Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia z udziałem starosty, wicestarosty oraz zastępcy kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego.
O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco. www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M