Istotne zmiany zajdą w sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Ostrzeszów. W uzasadnieniu do uchwały w tej sprawie napisano, że są one wynikiem analizy rekrutacji w ostatnich dwóch latach.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Zmiany dotyczą przede wszystkim szkół podstawowych nr 1 i nr 2 w Ostrzeszowie oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rojowie.

Jeśli chodzi o Szkołę Podstawową nr 1, to jest to dodanie ulic w centrum miasta oraz przyporządkowanie prawie całej Potaśni i ulic się tam znajdujących wyjaśniał Sławomir Cwojdziński, dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych.

Do Szkoły Podstawowej nr 2 przyporządkowane zostało natomiast całe osiedle na ulicy Grunwaldzkiej, wraz ze zlokalizowanymi tam blokami mieszkalnymi, a także ulice: Zielona i Piaskowa oraz część wsi Myje.

Te ulice i osiedla odchodzą z obwodu Szkoły Podstawowej w Rojowie kontynuował S. Cwojdziński. – Wynika to z tego, że na podstawie urodzeń i zamieszkania dzieci, które będą stopniowo ubiegały się o przyjęcie do klas pierwszych, należy stwierdzić, że gdyby tych zmian nie dokonano, to w Szkole Podstawowej nr 2, która może przyjąć aż sześciuset uczniów w klasach 1-8, do klasy pierwszej zostałoby przyjętych tylko 25-28 uczniów.

W przekonaniu dyrektora Cwojdzińskiego poszerzenie obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 nie zagrozi naborowi w pozostałych dwóch dużych placówkach.

Tym bardziej, że Zespół Szkolno-Przedszkolny i tereny wokół niego będą terenami rozwojowymi, ta część miasta będzie się rozbudowywała i zarówno szkoła, jak i przedszkole powinny w pełni zabezpieczyć potrzeby rodziców – stwierdził.

Sieć szkół podstawowych po zmianach obowiązywać zacznie od roku szkolnego 2022/2023. ŁŚ

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski