4 czerwca w wieku 92 lat zmarł Jan Marek Cieplik – ceniony regionalista, znawca historii ziemi ostrzeszowskiej, samorządowiec, społecznik.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Jan Marek Cieplik urodził się 19 marca 1931 r. w Ostrzeszowie w rodzinie Piotra i Ireny Cieplik z domu Strońskiej. W 1937 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Ostrzeszowie, jednakże – z uwagi na wybuch II wojny światowej – jego edukacja została przerwana. Wówczas to młody Jan Marek wraz z matką i rodzeństwem doświadczyli okrucieństwa okupanta. Jego ojca, Piotra, którego aresztowano jeszcze we wrześniu 1939r., hitlerowcy zamordowali w Winiarach koło Kalisza 14 grudnia 1939 r.  Mimo tego tragicznego wydarzenia rodzina Państwa Cieplików radziła sobie z przeciwnościami losu. Dzięki tajnemu nauczaniu Jan Marek ukończył szkołę podstawową, pomimo skierowania go w 1943 r., jako 12-latka, do pracy przymusowej. W czasie okupacji wykazał się też niebywałą odwagą. Wraz z kolegami chronił i ukrywał tablicę oraz inne elementy Pomnika Powstańców Wielkopolskich na ostrzeszowskim cmentarzu.

Po wyzwoleniu w 1945 r. Jan Marek zdał egzamin do Gimnazjum w Ostrzeszowie. Ukończył je w 1948 r. tzw. „małą maturą”, a 2 lata później zdał właściwy egzamin dojrzałości w Liceum w Ostrowie Wlkp. i podjął naukę w Technikum Dentystycznym we Wrocławiu. W 1953 r., w trybie nakazu, został skierowany do pracy na Ziemiach Odzyskanych, znajdując zatrudnienie w Zakładzie Protetyki Dentystycznej Pomorskiej Akademii Medycznej – Przychodni Specjalistycznej w Szczecinie.

W 1960 r. powrócił w rodzinne strony. Zatrudnił się w Służbie Zdrowia w Ostrowie Wielkopolskim i – jako technik dentystyczny – podjął pracę w Oddziale w Ostrzeszowie (do 1972 r.), a następnie w Kępnie (do 1978 r.). Po 1972 r. uzupełnił wykształcenie na kierunku ekonomiczno-administracyjnym i został powołany przez Wojewodę Kaliskiego na stanowisko zastępcy dyrektora ZOZ w Kępnie. Pełniąc jednocześnie obowiązki kierownika Gospodarstwa Pomocniczego (rolnego) przy ZOZ, kształcił się w Technikum Rolniczym w Słupi koło Kępna. W 1987 r. otworzył własny gabinet protetyczny, pracując w nim aż do przejścia na emeryturę.

Zainteresowania artystyczno-kulturalne zawiodły Jana Marka Cieplika do Opery Śląskiej we Wrocławiu, gdzie w latach 1949-51 brał udział jako statysta w wielu przedstawieniach, operach i operetkach. Pół wieku później  – zapewne w jakimś stopniu w następstwie owych doświadczeń – wspólnie z prof. Janem Ślękiem oraz prof. Janem Miodkiem wypromował Ostrzeszów jako miejsce corocznych Koncertów Muzyki Wiedeńskiej. Pomimo wielu głosów sceptycznych wobec tej inicjatywy wydarzenie to, zainaugurowane w 2003 r., na trwałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych w naszym mieście. Pan Jan Marek Cieplik aktywnie działał niegdyś w Społecznej Radzie Kultury przy Ostrzeszowskim Centrum Kultury.

Kolejną pasją Jana Marka Cieplika było harcerstwo. Już w 1937 r. wstąpił do drużyny zuchów, później zdobywał kolejne sprawności i awanse do stopnia podharcmistrza w ZHP. W 1984 r. przewodniczył Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika Harcerskiego („Lilijki”).

W 1961 r. w Ostrzeszowie wraz z kilkunastoma innymi osobami założył Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, w którym działa do dziś.  W 1962 r. został prezesem chóru męskiego „DZWON”, którym kierował nim do rozwiązania.

Innym obszarem jego aktywności była działalność samorządowa. W 1988 r. wybrany został na radnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kaliszu, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia. W latach 1994-1998 był radnym Rady Miejskiej Ostrzeszów, sprawując funkcję przewodniczącego Komisji Zdrowia.  W ostrzeszowskim samorządzie działał też w latach 60, natomiast od 1999 do 2006 roku przewodniczył Związkowi Gmin Powiatu Ostrzeszowskiego. W latach 1990-1998 był członkiem Rady Nadzorczej ZOZ w Ostrzeszowie.

W 2002 r. Jan Marek Cieplik był jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Ostrzeszowie. Działał również w klubach sportowych – KS „Victoria”, „Budowlani” oraz „ Piast” Ostrzeszów, w którym był zawodnikiem i kierownikiem sekcji tenisa ziemnego. Należał również do Automobilklubu Wielkopolskiego.

Działał też w Stowarzyszeniu Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę (późniejsza nazwa „Represjonowanych”). Był wielkim miłośnikiem zwierząt, czemu dał wyraz chociażby pomagając w utworzeniu azylu dla bezdomnych zwierząt w Ostrzeszowie, czy też składając wizyty w schronisku w Niedźwiedziu.

Jan Marek Cieplik był  odznaczany m. in. Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla SPP, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Honorową Odznaką Zasłużony Działacz Federacji Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej czy Odznaką Zasłużony dla Chorągwi Kaliskiej ZHP. W 2002 r. został wyróżniony przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej Tytułem Honorowym „Przyjaciel Ziemi Ostrzeszowskiej”. Otrzymał również wiele dyplomów oraz listów gratulacyjnych, jak chociażby od kaliskiego Związku Literatów za przekazanie cennych wiadomości odnośnie Norwegów więzionych w Oflagu 21C. 17 czerwca 2019 r. Jan Marek Cieplik odebrał medal „Za zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów”. Wspominamy to wydarzenie archiwalnym nagraniem.

źródło: www.ostrzeszow.pl

Ogłoszenia
J3M