Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, to nowoczesna placówka z bogatymi tradycjami. Ponad 90 lat historii Szkoły, a jej teraźniejszość i perspektywy rozwoju to elementy dynamicznej całości tworzonej od wielu lat przez zespół ludzi z pasją.

Ogłoszenia
Instal Grunt

W ostatnim okresie szkoła znacząco rozwinęła swoją bazę dydaktyczną. Powstały nowoczesne pracownie komputerowe, multimedialne i przedmiotowe, biblioteka z multimedialną czytelnią oraz nowoczesne boisko sportowe i plac rekreacyjny. Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje, jest otwarta na zmiany, chętnie podejmuje się nowych wyzwań związanych z realizacją innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych. Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów wzbudzają uznanie wśród lokalnych przedsiębiorców i instytucji, a wielu absolwentów z powodzeniem kontynuuje naukę na uczelniach wyższych.

Zespół Szkół Ekonomicznych został uhonorowany różnymi certyfikatami takimi jak: Szkoła z klasą, Ago i cogito, czyli szkoły uczącej młodzież myśleć i działać. Młodzież uczy się wrażliwości działając w Szkolnym Klubie Wolontariusza oraz szkolnym kole charytatywnym „Pomóż Mi”. W szkole prężnie pracuje Samorząd Uczniowski, Sklepik Uczniowski, wydawana jest przez młodzież Gazetka Szkolna Feniks. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania również w szkolnym chórze „Bella Rosa”. Młodzież chętnie poszerza swoją wiedzę i umiejętności przystępując do różnorodnych olimpiad i konkursów uzyskując w nich tytuły laureatów i finalistów np. w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, Olimpiadzie Logistycznej, Olimpiadzie Statystycznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.

W procesie edukacyjnym szkoła współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Politechniką Poznańską, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu realizując projekty edukacyjne. Młodzież uczestniczy w zagranicznych praktykach zawodowych w Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz w płatnych wakacyjnych stażach u lokalnych przedsiębiorców i instytucji. Uczniowie mają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji i certyfikatów takich jak: Candidate of junior logistician, czy obsługa wózków widłowych, kas fiskalnych.

 

Szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy szkoląc w zawodach, na które jest duże zapotrzebowanie: 

-Technik handlowiec – to zawód, który jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative). Absolwent może też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów). Zawód technika handlowca ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie orientację marketingową, nauczyć go posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania z urządzeń IT, posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, przepisami prawa oraz uczy współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Absolwent organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym. Potrafi organizować prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży, wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, prowadzenia działań reklamowych i marketingowych, organizowania i prowadzenia działalności handlowej oraz zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

-Technik logistyk – to jeden z najnowocześniejszych i obecnie najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Większość powstających obecnie miejsc pracy związana jest właśnie z logistyką. Technik logistyk to propozycja dla uczniów poszukujących nowego i ciekawego kierunku kształcenia, zainteresowanych wykonywaniem swoich działań w świecie rzeczywistym i wirtualno-informatycznym. Technik logistyk jest to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy. Pozwala na kształtowanie umiejętności podejmowania szybkich decyzji, podzielności i  koncentracji uwagi oraz  postaw przedsiębiorczych. Logistyk z wykształceniem średnim może z powodzeniem realizować zadania i wypełniać obowiązki w różnych obszarach działania przedsiębiorstwa takich jak: zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, magazynowanie, transport i spedycja.

– Technik ekonomista – To zawód o szerokich możliwościach zatrudnienia na obecnym rynku pracy. Zawód przeznaczony jest dla osób operatywnych w działaniu, sumiennych i zdyscyplinowanych, odpowiedzialnych i systematycznych w działaniu, komunikatywnych, stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej. Klasa prawno-policyjna– młodzież dodatkowo realizuje zajęcia z edukacji prawno-policyjnej, dzięki czemu uczniowie poznają zagadnienia z różnych dziedzin prawa. Zapoznają się z pracą nie tylko w policji, ale także innych służb mundurowych. W ramach zajęć szkolnych uczniowie wyjeżdżają na obozy szkoleniowe do Kiekrza, mają zajęcia z musztry i strzelania. Udział funkcjonariuszy Policji, Aresztu Śledczego.

– Technik rachunkowości – To zawód, który jest potrzebny w każdym przedsiębiorstwie. Jest to zawód deficytowy, co gwarantuje 100% zatrudnienie. Jako księgowy nauczysz się wykonywać różnorodne zadania związane z obsługą finansową podmiotów gospodarczych i instytucji finansowych. Będziesz potrafił: sporządzać, gromadzić i weryfikować dokumenty księgowe, ewidencjonować operacje gospodarcze, interpretować zapisy księgowe, ustalać wynik finansowy. Prowadzić również rozliczenia z instytucjami finansowymi takimi jak: banki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy. Ponadto biegle posługiwać się będziesz specjalistycznym oprogramowaniem do obsługi finansowo-księgowej. Jako absolwent kierunku technik rachunkowości znajdziesz zatrudnienie w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych.

Ogłoszenia
Zielony Ogród