Zakończono realizację zadania pn.”Remont drogi gminnej nr 840530P Ostrzeszów-Tokarzew”. Prace związane z remontem drogi gminnej nr 840530P to przede wszystkim: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, remont zjazdu z kostki brukowej, nawierzchnia remontowanych zjazdów z kruszywa łamanego, nawierzchnia remontowanej krawędzi drogi z betonu asfaltowego, pobocze, oznakowanie pionowe.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Gmina Doruchów na realizację tej inwestycji otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 569 934,54 zł co stanowi 80% całkowitej wartości zadania (712 418,19 zł). UG Doruchów

Ogłoszenia
J3M