Oficjalne przemówienia, przecięcie wstęgi, poświęcenie placu i tort okolicznościowy. Tak wyglądało oficjalne otwarcie zmodernizowanego placu rekreacyjnego w Bukownicy.

Ogłoszenia
Instal Grunt

W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Maksymilian Ptak, Prezes Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania Krystyna Sikora wraz z pracownikami biura: Dyrektor Izabelą Cichoń oraz Marią Maj, Robert Prymas – opiekun projektu z firmy De Heus, Katarzyna Fabisiak – partner projektu, sołtys Sylwia Janicka, radni: Ryszard Biel i Anna Bąk, ks. proboszcz Sebastian Łagódka, pan Roman Caliński – autor historii przedstawionej na witaczu historycznym, dyrektor szkoły Jacek Puchała, przewodnicząca Rady Rodziców Bernadeta Batóg oraz Jolanta Saturska.

Odnowienie placu zabaw było możliwe dzięki dwóm projektom: „Zakątek mlekiem i miodem płynący”, dofinansowany przez firmę De Heus, oraz „Historia królewskiej wsi Bukownica w szachach” – dofinansowany z PROW 2014-2020 w ramach konkursu organizowanego przez OLGD. Łącznie dofinansowanie z obu projektów, o które zabiegało i które pozyskało Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich BUKOWIANKI w Bukownicy, wyniosło prawie 100 tys. zł. W modernizację tę włożono również ogrom działań społecznych z udziałem mieszkańców wsi, pracowników firm De Heus, Barenbrug oraz lokalnych sponsorów.

Dziś odnowiony teren stał się „Zakątkiem mlekiem i miodem płynącym”, miejscem do opowiedzenia historii wsi Bukownica, do przeprowadzania lekcji w plenerze, do nauki gry w szachy, ale przede wszystkim miejscem wypoczynku i relaksu. UMiG Grabów

Ogłoszenia
J3M