Ostrzeszowski rynek pracy, podobnie jak wielkopolski i krajowy, w ostatnich latach stanął przed wieloma wyzwaniami. Z jednej strony to problemy w organizacji pracy związane z pandemią koronawirusa SARS-COV2. Z drugiej strony to wojna na Ukrainie, która od końca lutego bieżącego roku w znaczący sposób wpływa na gospodarkę, poziom inflacji oraz podaż siły roboczej w wielu branżach. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja to już stała charakterystyka rynku pracy.

Poziom bezrobocia w powiecie ostrzeszowskim

Stopa bezrobocia rejestrowanego przez urząd pracy wyniosła na koniec marca 2022 roku 2,9% i w porównaniu z miesiącem poprzednim spadła o 0,4%, a w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego tj. 2021r. spadła o 1,1%. Jak pokazują dane, pandemia nie spowodowała gwałtownego wzrostu bezrobocia. Liczba bezrobotnych ogółem na koniec pierwszego kwartału 2022r. wyniosła 717 osób, z czego większość, bo aż 62,7% stanowiły kobiety. Wśród ogółu bezrobotnych 309 osób to osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia, na aktywizację których raczej nie ma większych szans. Osoby te nie chcą oficjalnie pracować, często rejestrując się aby mieć ubezpieczenie, a środki do życia pozyskują z krótkotrwałych zleceń, niejednokrotnie bez umowy. Urząd pracy w Ostrzeszowie w marcu dysponował 176 ofertami pracy. Wydawać by się mogło, że skoro dla ok. 25% bezrobotnych można znaleźć pracę, to stopa bezrobocia powinna znacząco spadać, jednak tak się nie dzieje. Część osób figurująca w rejestrach urzędu pracy wykształciła już w sobie syndrom dziedziczenia bezrobocia i uważają, że skoro ich rodzice, krewni i znajomi nie pracują, to nie ma powodu dla którego oni mieliby podejmować stałą pracę.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Praca Ostrzeszów

Konflikt zbrojny na Ukrainie stał się powodem odpływu wielu pracowników z branż, w których od kilku lat cudzoziemcy stanowili znaczący potencjał siły roboczej. Główny deficyt rąk do pracy zgłaszają przedstawiciele firm budowlanych, produkcyjnych oraz transportowo-logistycznych.

Taki obraz sytuacji potwierdzają wyszukiwarki internetowe, w których pod hasłem ”praca Ostrzeszów”, znaleźć można w przeważającej ilości oferty dla pracowników fizycznych we wskazanych powyżej sektorach. Najwięksi pracodawcy w regionie jak: Pollena Ostrzeszów, Agromet, Drop, Skaltex czy inni odczuwają dotkliwie brak rąk do pracy. Przedsiębiorstwa pomimo automatyzacji, często zmuszane są do ograniczania produkcji z jednej strony przez deficyt pracowników, z drugiej jednak przez zamknięcie dużych rynków zbytu jakimi są Rosja, Ukraina czy Białoruś. Rezygnowanie z wykonania kontraktów, ograniczenia w możliwości zbytu wyprodukowanych towarów będą miały negatywne oddziaływanie na kondycję finansową . Pracodawcy będą zmuszenia szukać oszczędności, co doprowadzi do kolejnych zwolnień i wzrostu bezrobocia. Taka sytuacja w perspektywie długofalowej może doprowadzić do bardzo niekorzystnych zjawisk ekonomiczno-gospodarczych w regionie. Niestety podobna sytuacja dotyczy obszaru całego kraju.

Perspektywy

Niepokojące trendy wymuszają konieczność szukania rozwiązań. Przedsiębiorcy częściowo liczą na wsparcie ze strony samorządów i państwa w postaci różnorodnych form dofinansowania, tarcz czy innych mechanizmów. Szukają jednocześnie własnych dróg ograniczenia negatywnych skutków obecnej sytuacji. Firmy, które posiadają większy kapitał lub mają zdolność kredytową, rozważać będą zwiększenie poziomu automatyzacji procesów zachodzących w firmie. Pozwoli to w pewnym stopniu na zastąpienie brakujących rąk ludzkich, ramionami robotów i maszynami. Jednak nie w każdej branży ta metoda się sprawdzi i nie każdego pracodawcę będzie stać na wdrożenie takich rozwiązań. Innym pomysłem jest szersze otwarcie rynku pracy na cudzoziemców z dalszych rejonów świata. Już teraz widać zwiększony napływ pracowników z Indii, Nepalu, Indonezji czy innych krajów.

Ogłoszenia
J3M