Niezwykle ostrą recenzję wystawił osobom odpowiedzialnym za stan dróg powiatowych wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jerzy Mucha. Krytyce poddał sposób zimowego utrzymania poszczególnych odcinków, zwłaszcza w gminach Czajków i Kraszewice, a także kierowania Zarządem Dróg Powiatowych. Od starosty domagał się wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec pracowników tego ostatniego.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Jerzy Mucha podzielił się swoją opinią podczas ostatniego posiedzenia Rady Powiatu.

Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym na terenie naszego powiatu za rok 2022 oceniam bardzo źle – powiedział. – Drogi w grudniu i styczniu były oblodzone, brak ingerencji ze strony drogowców. Kolejna kwestia to nieprzejezdne drogi na terenie gmin Kraszewice i Czajków. Łatanie dziur nic nie daje, nadal po drogach w Kraszewicach i Czajkowie jeździ się fatalnie. Remonty wszystkich dróg powiatowych powinny rozpocząć się jak najszybciej, bo tego wymaga sytuacja. Proszę pana starostę o zwrócenie uwagi kierownikom odpowiedzialnym za utrzymanie dróg powiatowych, by były one należycie odśnieżane i utrzymywane w okresie zimowym, by użytkownicy mieli zapewniony bezpieczny przejazd. W razie braku należytego utrzymania dróg i braku reagowania na zgłoszenia dotyczące remontów proszę pana starostę o wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do osób odpowiedzialnych za drogi powiatowe i bezpieczeństwo na tych drogach.

Mucha oświadczył, że jeśli nie doczeka się realizacji swoich postulatów, to nie zawaha się wnioskować o odwołanie osób, od których w największym stopniu zależy stan dróg powiatowych. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M