W gminie Doruchów podsumowano realizację inwestycji współfinansowanych z budżetu Samorządu Wojewódzkiego. Wśród nich wymienić należy budowę drewnianej wiaty na stadionie sportowym. Spotkanie z udziałem wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego odbyło się 14 listopada. Uczestniczyła w nim m.in. wójt Urszula Kowalińska, pracownicy urzędu, a także radni i sołtysi.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

 Na przełomie 2021 i 2022 roku dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Marszałkowskiego udało się zrealizować kilka ważnych projektów na terenie gminy m.in. przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych za kwotę 443 tys. zł (dotacja 216 tys.). Na terenie stadionu w ramach Programu Pięknieje Wielkopolska Wieś postawiono za 129 tys. drewnianą wiatę, przy dotacji wynoszącej 50 tys. zł. Wybudowano również i zamontowano na terenie gminy 5 zbiorników żelbetonowych na wody deszczowe wraz z kanalizacją deszczową. Na to zadanie wydano ponad 117 tys. zł, przy wsparciu wynoszącym nieco ponad 94 tys. zł.

Wyremontowano również ciąg komunikacyjny wraz z wymianą wiat przystankowych na terenie dworca autobusowego w Doruchowie. Na ten cel przeznaczono blisko 100 tys. zł, z czego wsparcie zewnętrzne wyniosło 31 tys. zł.

Jednym z kosztowniejszych zadań była budowa podjazdu i zagospodarowanie terenu obok ośrodka zdrowia w Doruchowie. Koszt 732 tys. zł, wsparcie 50 tys. zł.

Opiewającym na 4 mln zł zadaniem była przebudowa oczyszczalni ścieków w Doruchowie. Przedsięwzięcie to przy wsparciu wynoszącym 2 mln zł wykonano dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w Obszary Wiejskie.

Ogłoszenia
Compre