Powiat ostrzeszowski pozyskał dofinansowanie na utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem – w ramach konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2023” na utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Zamkowej, powiat otrzyma od Ministra Obrony Narodowej 200 tysięcy złotych. Wkład własny powiatu wyniesie 57 400 złotych.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Strzelnica umożliwi prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym, oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład sił zbrojnych.

Dofinansowanie dotyczy adaptacji pomieszczeń dla potrzeb strzelnicy oraz zakupu wyposażenia.

Termin realizacji zadania upływa 31 grudnia 2023 r. PO

Ogłoszenia
J3M