Na swoim najbliższym posiedzeniu radni Rady Miejskiej w Ostrzeszowie pochylą się nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. W założeniu ma to być organ konsultacyjny, doradczy i inicjatywny względem działań podejmowanych przez władze gminy w sprawach dotyczących młodzieży. W jego skład wchodzić mają uczniowie miejscowych szkół ponadpodstawowych.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Jak wiadomo, od kilku lat w Ostrzeszowie działa Zespół Doradczy Burmistrza ds. Młodzieży. Rada ma być rozwinięciem tej inicjatywy, dając jednocześnie jej członkom znacznie większe możliwości.

Takie młodzieżowe rady mają swoje spotkania, szkolenia, seminaria, w których mogą uczestniczyć, a do których nasz zespół nie jest przypisany, nie jest stosowny – wyjaśnia burmistrz Patryk Jędrowiak. – Założenie młodzieżowej rady jest zmianą formuły funkcjonowania, ale tylko o wyłącznie na plus. Cieszymy się, że nas pomysł, który chcieliśmy wdrożyć podchwycili sami młodzi ludzie. To oni już teraz są inicjatorami tego, żeby młodzieżowa rada powstała.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały Powołanie Rady Młodzieżowej Gminy Ostrzeszów ma na celu zaktywizowanie młodzieży w zakresie działalności publicznej. Stałym elementem pracy Rady Młodzieżowej Gminy Ostrzeszów będzie prowadzenie różnorodnych działań upowszechniających ideę samorządu wśród młodzieży. Ponadto Rada będzie miała możliwość uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość życia młodzieży. Powołanie Rady Młodzieżowej przyczyni się do upowszechniania wśród młodzieży idei samorządowej, kształtowania i utrwalenia postaw obywatelskich, prospołecznych i patriotycznych. W praktyce młodzieżowi radni będą mieli prawo do: opiniowania projektów uchwał dotyczących młodzieży; udziału w opracowaniu dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży; monitorowaniu realizacji dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży; podejmowania działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej; reprezentowania interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych, pozarządowych i innych organizacji; podejmowania szeroko pojętych działań na rzecz młodzieży; współpracy z władzami samorządowymi, stowarzyszeniami lokalnymi, placówkami oświatowymi oraz kulturalnymi, a także nawiązywania współpracy z organizacjami z kraju i zza granicy działającymi na rzecz młodzieży. Jeżeli pomysł zyska poparcie Rady Miejskiej, wybory do Młodzieżowej Rady Gminy zostaną przeprowadzone w roku szkolnym 2023/2024, nie później niż 30 listopada. Głosowanie poprzedzone kampanią odbywać się będzie w każdej z trzech ostrzeszowskich szkół średnich. W ten sposób powstanie zespół liczący łącznie 12 osób (po 4 z każdej placówki oświatowej).

Nam przede wszystkim zależy, żeby Młodzieżowa Rada podejmowała inicjatywy, które będą widoczne publicznie, które będą angażować innych młodych ludzi podkreśla burmistrz.Do tej pory organ doradczy składał się z uczniów szkół średnich, ale mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów. Tu chcemy wyjść szerzej bo zauważamy, że wiele osób, nawet z innych gmin nawet po szkole spędza sporo czasu w Ostrzeszowie, oni chcą się integrować z lokalną społecznością. Jesteśmy więc jak najbardziej otwarci, żeby również oni podejmowali inicjatywy dla swoich rówieśników.

Według projektu statutu, kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej trwać ma 2 lata. ŁŚ

fot. archiwum

Ogłoszenia
J3M