To historyczny budżet, takiego budżetu jeszcze w tej gminie nie było – tymi słowami wójt Henryk Plichta podsumował przedstawiony radnym projekt budżetu na 2023 rok. Rekordową kwotę ponad 21 mln zł samorząd zamierza przeznaczyć na inwestycje, m.in.: modernizację Szkoły Podstawowej i stadionu sportowego, czy też budowę siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

To jednak nie koniec inwestycji. W planach jest również budowa oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Czajkowie, modernizacja kilku dróg gminnych i budowa nowych chodników.

Jednym z priorytetowych zadań będzie bez wątpienia opiewająca na blisko 7,5 mln zł kompleksowa modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czajkowie. – Kolejnym zadaniem, jakim będziemy się zajmować w 2023 roku, jest budowa GOPS-u. Mamy już przygotowaną dokumentację pod ten obiekt, który w pełni powinien zaspokoić nasze potrzeby (…) związane z pomocą społeczną – argumentował podczas sesji 29 grudnia wójt Henryk Plichta.

Gmina wprowadziła do budżetu na rok 2023 również środki na wymianę oświetlenia ulicznego na inteligentne ledowe, to zadanie ma być realizowane wspólnie z Kaliską Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

Sporo będzie się działo na stadionie sportowym, w planach jest m.in. budowa amfiteatru i trybun.  – Chcemy doprowadzić ten stadion do tych wymogów, które są zapisane w rozgrywkach grupy A i grupy okręgowej. Żebyśmy mogli zaistnieć i grać w tych grupach, boisko musi spełniać pewne standardy, przede wszystkim metrażowe – zapowiedział włodarz.

Realizacja tych wszystkich inwestycji nie byłaby jednak możliwa gdyby nie pozyskane przez urzędników środki rządowe.

21 mln 679 tys. zł do wydania po stronie inwestycji. To historyczny budżet, takiego budżetu jeszcze w tej gminie nie było – nie miał wątpliwości Plichta. – Kiedy inwestowaliśmy w budowę przedszkola ze żłobkiem, było to 7 mln, wcześniej wspólnie z Kraszewicami realizowaliśmy inwestycje z odnawialnymi źródłami energii, to też było potężne zadanie, ale nigdy jeszcze nie działaliśmy na taką skalę jak w 2023 roku. (…) Myślę, że jesteśmy chyba nieliczną gminą w Polsce z takimi wydatkami inwestycyjnymi. Moglibyśmy te zadania troszeczkę podzielić, moglibyśmy rozłożyć to w czasie, ale co miesiąc w zasadzie tych pieniędzy, które mamy przyznane, jest mniej ze względu na inflację. 

Ostatecznie dochody gminy w 2023 roku kształtować się mają na poziomie 31 mln 420 tys. zł, wydatki wynosić mają 35 mln 198 tys., a powstały deficyt w wysokości 3,7 mln zł pokryty ma zostać z wolnych środków i lokat. Za przedstawionym projektem budżetu jednogłośnie opowiedzieli się wszyscy radni. SM

Ogłoszenia
Compre