Tradycją Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie jest uhonorowanie jej wybitnego  absolwenta zaszczytnym tytułem UCZEŃ ROKU. W roku szkolnym 2019/2020  Uczniem Roku został Oskar Marek z klasy 8a.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Nagrodę „Uczeń Roku” przyznaje się absolwentowi, który posiada świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, ma co najmniej bardzo dobre zachowanie w kl. 4-7,  a w kl.8 wzorowe; wykazuje się aktywnością społeczną, kreatywnością oraz posiada szczególne osiągnięcia w konkursach międzyszkolnych, ma pozytywny wpływ na inne osoby. Oskar podczas nauki w szkole co roku brał udział w wielu konkursach przez nią organizowanych , a także w konkursach pozaszkolnych. Największe sukcesy odnosił w konkursach sportowych i artystycznych. Udzielał się przy organizacji różnego rodzaju uroczystościach szkolnych: recytując, grając na gitarze, współtworząc filmy. Był aktywnym członkiem Samorządu Uczniowskiego, chętnie angażował się w wolontariat.  Jednak to, co najbardziej kojarzy się z Oskarem, to przede wszystkim bardzo wysoka kultura osobista, obowiązkowość i chęć niesienia pomocy. Jego postawa i zaangażowanie wyróżniające go spośród rówieśników zaowocowały przyznaniem mu tytułu UCZEŃ ROKU.

Ogłoszenia
J3M