Dyskusje i głosowania nad votum zaufania i absolutorium dla burmistrza zdominowały program czwartkowego posiedzenia Rady Miejskiej w Ostrzeszowie. Najwięcej czasu poświęcono sytuacji w spółkach komunalnych.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Votum zaufania udzielane jest przez radnych, po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy. To obszerny, blisko 70-stronicowy dokument podsumowujący działalność burmistrza w zakresie polityk, programów i strategii, uchwał oraz budżetu obywatelskiego.

-Realizując prace nad raportem staraliśmy się uzyskać dokładny i rzetelny obraz miasta i gminy Ostrzeszów oraz przedstawić dane o najistotniejszych aspektach funkcjonowania gminy – mówił Patryk Jędrowiak.

Radnych bardziej interesowało jednak to czego, ich zdaniem, w raporcie zabrakło, w tym przede wszystkim szerszych informacji o funkcjonowaniu spółek komunalnych. Najwięcej pytań z tym związanych miał Sławomir Odrobiński. Zastanawiał się m.in. nad powodami bardzo dużej podwyżki opłat za odbiór ścieków wprowadzonych na wniosek spółki „Strzegowa”.

-W sytuacji monopolisty jest bardzo ważne, żeby wyważyć z jednej strony interes firmy, z której punktu widzenia najistotniejsza jest maksymalizacja zysków i przychodów, a z drugiej strony interes mieszkańców i przedsiębiorców. Moim zdaniem to zostało zachwiane – ocenił.

W odpowiedzi burmistrz stwierdził, że bez regulacji wspomnianych opłat spółka nie miałaby szans na rozwój. Jej sytuacja finansowa stawała się bowiem coraz trudniejsza. Jak podkreślił P. Jędrowiak, podwyżka zyskała aprobatę zgromadzenia wspólników.

-Ponieważ każdy rozumie sytuację spółki, rozumie, że rosną jej koszty związane z coraz większym zanieczyszczeniem osadów. Stąd też, w szczególności dla niektórych firm te opłaty drastycznie podskoczyły – wyjaśniał.

Radnego Odrobińskiego zaskoczyła też decyzja o budowie przez spółkę Zakład Energetyki Cieplnej restauracji „Zacisze”, tym bardziej, że inwestycja realizowana jest z kredytu poręczonego przez gminę.

-Musieliśmy podjąć decyzję albo w jedną albo w drugą stronę – odpowiadał P. Jędrowiak. – Tak, moim  zdaniem, dłużej nie mogło to funkcjonować, że jedna z części tej spółki co roku przynosiła ćwierć miliona straty. Podjęliśmy decyzję o wybudowaniu obiektu, który już się otwiera i myślę, że będzie w stanie skutecznie funkcjonować. Zapotrzebowanie na takie obiekty jest, ale co ważne, on wzbogaca ofertę Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz hotelu, który na nim funkcjonuje.

Jak wiadomo, Zakładowi Energetyki Cieplnej podlega także kryta pływalnia „Oceanik”. Stąd pojawiło się też pytanie, czy powstanie podobnego obiektu w Kępnie, ma wpływ na jej sytuację finansową. Z zapewnień burmistrza wynikało, że okazał się on znacznie mniejszy niż przewidywano.

-Zakładaliśmy, że strata tym spowodowana będzie jeszcze co najmniej dwukrotnie większa niż była w rzeczywistości – stwierdził. – Choć na początku część osób, nomen omen, odpłynęła z naszego basenu to później część, również firm z terenu Kępna, powróciła i na nowo wykupuje karnety.

Radny Odrobiński kontynuował rozliczanie działalności gminnych spółek, pytając o przyszłość budowy kolejnego w Ostrzeszowie bloku komunalnego. Zwracał uwagę, że o ile na początku przygotowania przebiegały bardzo szybko, tak od dawna nie ogłoszono nowych informacji z tym związanych. Burmistrz tłumaczył, że przez ten czas trwały prace koncepcyjne i zlecono opracowanie projektu. W najbliższym czasie prezes spółki Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ma rozpocząć rozmowy na temat sposobów sfinansowania inwestycji. Nie zmieniają się przy tym plany dotyczące zobowiązań leżących po stronie nabywcy mieszkania w tym bloku.

-Byłoby to finansowane najpierw częściowym udziałem mieszkańca, 20-30%, a później kolejne raty byłyby wliczane do czynszu, z dojściem do własności po okresie, załóżmy, 20-25 lat – przypominał Jędrowiak. – To wszystko będzie określone, kiedy zakończymy prace projektowe i będziemy znali warunki finansowania inwestycji. Tak, żeby móc opierać się nie tylko na ogólnych sformułowaniach, ale zaprezentować dokładne wyliczenia.

Na dziś wiadomo, że jest wydane pozwolenie na budowę, a gotowy już projekt został odesłany do poprawek. Jak zapowiedział burmistrz, w kolejnym raporcie o stanie gminy znajdzie się więcej miejsca na informacje o sytuacji spółek komunalnych. W głosowaniu radni opowiedzieli się za udzieleniem P. Jędrowiakowi votum zaufania, a kilkadziesiąt minut później także absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.

 

 

Ogłoszenia
J3M