Minął niemal rok, odkąd edukacja na odległość przeniosła się do sieci. Dla małych placówek oświatowych, takich jak Szkoła Podstawowa im. Mariana Falskiego
w Kraszewicach, niewielkiej miejscowości w województwie wielkopolskim, wyzwaniem było przeniesienie nauczania stacjonarnego na zdalne. W nowym roku szkolnym 2020/2021 placówka poszerzyła swoją ofertę nauczania na odległość, za sprawą uczącego w niej Mateusza Mosia – nauczyciela informatyki, włączając się w Ogólnopolską akcję CodeWeek 2020, w której zgłosiła i zrealizowała kilkanaście inicjatyw w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania. Uczestniczyła też we wszystkich zaplanowanych działaniach związanych z Dniem Bezpiecznego Internetu (DBI). Udział nauczyciela w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Twoje Dane – Twoja Sprawa” wpłynął na kształtowanie polityki ochrony danych osobowych wśród dzieci i młodzieży. Warto wspomnieć o współpracy nauczyciela z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną. Dzięki niej szkoła korzysta z bezpiecznego
i niezawodnego połączenia z Internetem, który jest niezbędny do realizacji misji edukacyjnej szkoły. Od marca 2020 roku informatyk nawiązał współpracę z firmą Microsoft, która wyróżniła placówkę stawiającą na nowoczesną edukację. Indywidualne podziękowanie trafiło nie tylko dla szkoły, ale również dla M. Mosia, który otrzymał certyfikat Microsoft Innowative Education (MIE). Działania podejmowane przez nauczyciela i szkołę
są doceniane przez rodziców, władze szkolne i organ prowadzący, ponieważ przynoszą wymierne efekty i podnoszą jakość pracy szkoły, budując pozytywny wizerunek placówki w środowisku.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Ogłoszenia
J3M