W składzie ostrzeszowskiej Rady Miejskiej zaszło w ostatnim czasie kilka zmian spowodowanych śmiercią radnego Grzegorza Więcka oraz wygaszeniem mandatu radnego Marcina Świtonia. Postanowieniami Komisarza Wyborczego w Kaliszu, miejsce pierwszego z wymienionych zajął Janusz Suwiczak, który ślubowanie złożył w grudniu, zaś drugiego zastąpiła Katarzyna Puchała, zaprzysiężona na posiedzeniu odbywającym się w czwartek (19 stycznia).

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

W ślad za tym poszły również przetasowania w składach komisji stałych Rady Miejskiej. Zgodnie z podjętymi uchwałami, nowi radni zostali członkami Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa, a K. Puchała także jej wiceprzewodniczącą, w miejsce M. Świtonia. Warto w tym miejscu dodać, iż pisemną rezygnację z pracy w tejże komisji złożył na początku stycznia radny Michał Wrzesiński. Na tym jednak nie koniec zmian. Zarówno K. Puchała, jak również J. Suwiczak zasilili bowiem skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. Dodatkowo, w związku z pozbawieniem mandatu M. Świtonia zaszła konieczność aktualizacji składu doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniach zdecydowano, że dołączyła do niego Kamila Maj, wybrana następnie na wiceprzewodniczącą. Nowym przewodniczącym został natomiast Roman Raczyński.

Fot. www.ostrzeszow.pl

Ogłoszenia
Compre