Zakończono modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Marszałki w związku z realizacją projektu „pn.: Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Marszałki” w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

W dniu 7 lipca 2023 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem i Gminą Grabów nad Prosną zawarto umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie powyższego zadania.  Następnie wyłoniono Wykonawcę i przystąpiono do realizacji projektu. Prace obejmowały: modernizację ściany fundamentowej starej części i ścian zewnętrznych powyżej strefy cokołowej starej i nowej części budynku świetlicy wiejskiej.

Koszty całkowite projektu wyniosły: 155.627,14 zł, w tym:

Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 70.000,00 zł 

Wkład własny gminy – 79.847,14 zł 

Wkład własny mieszkańców – 5.780,00 zł

W naszej galerii dokumentacja fotograficzna z przebiegu prac. UMiG Grabów

Ogłoszenia
J3M