Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ po raz kolejny przyjrzał się liczbie porodów w naszym województwie. Tym razem sprawdziliśmy, które porodówki cieszyły się największą popularnością przyszłych mam w pierwszym półroczu 2023 r. Ile porodów odnotowano w Ostrzeszowie?

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Przez pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku w 31 oddziałach położniczo-ginekologicznych w Wielkopolsce odebranych zostało 13,5 tys. porodów. Patrząc przez pryzmat subregionów ponownie najwięcej porodów odebrano w najbardziej zaludnionym subregionie poznańskim, gdzie działa 12 porodówek, z czego cztery w samym Poznaniu. Wśród nich jest wielkopolski lider, prowadzący jedną z największych porodówek w Polsce, czyli Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny przy ul. Polnej w Poznaniu. W dodatku na dziesięć największych oddziałów porodowych w Wielkopolsce – połowa znajduje się w subregionie poznańskim. Wszystko to sprawia, że w pierwszym półroczu 2023 r. na jego terenie odebrano 7,5 tys. porodów.

Na drugim miejscu pod tym względem znajduje się subregion kaliski z niemal 2,6 tys. porodów (siedem porodówek na jego terenie, z czego dwie w czołowej „10”). Trzeci jest subregion leszczyński, gdzie szpitale odnotowały 1,4 tys. porodów (cztery porodówki, jedna z nich w pierwszej dziesiątce). Na czwartym miejscu mamy subregion koniński z liczbą ponad 1,1 tys. porodów (podobnie – cztery porodówki, jedna w pierwszej dziesiątce). Stawkę zamyka subregion pilski, gdzie porodów było niecałe 900. Działają w nim cztery oddziały porodowe, z których działalność tego w Szpitalu w Złotowie jest obecnie zawieszona. Najczęściej wybierany przez przyszłe mamy szpital w subregionie, czyli placówka w Pile jest na 10. miejscu naszego zestawienia.

– Cieszymy się, że nasz ranking spotyka się z zainteresowaniem i stanowi wskazówkę dla przyszłych mam. Odnosiłam bowiem wrażenie, że czasami opinia o danej porodówce tworzyła się bez uzasadnienia w tym,  co faktycznie ona sobą reprezentowała. Nasze opracowania mają na celu pokazanie pracy oddziałów porodowych w oparciu o najbardziej obiektywne dane, czyli wybory samych pacjentek – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

10 największych porodówek w Wielkopolsce w I półroczu 2023 r.

W zestawieniu dziesięciu najczęściej wybieranych przez pacjentki oddziałów trzy pierwsze ponownie znajdują się w Poznaniu. Obserwujemy jednak zmianę między placówkami na podium. Po raz pierwszy w czołowej „10” mamy 11 szpitali. Wszystko przez jednakową liczbę porodów odebranych w Szpitalach w Wolsztynie i Pile. W poprzednim zestawieniu znajdowały się one poza pierwszą dziesiątką.

10 placówek z największą liczbą sprawozdanych porodów w I półroczu br. oraz informacja o miejscu zajętym przez nie w 2022 r.:

– Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu (2723 porody)

– SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (958 porodów)  za 2022 r. na 3. miejscu

– Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu (831 porodów)  za 2022 r. na 2. miejscu

– ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim (798)

– Szpital Wojewódzki w Poznaniu (696)

– Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie (608)

– Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (511)

– Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie (476)

– Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie (449)

– SPZOZ w Wolsztynie (w 2022 r. na 11. miejscu) i Szpital Specjalistyczny w Pile (w 2022 r. na 13. miejscu) – po 403 porody.

Tym razem z pierwszej dziesiątki wypadł Szpital w Śremie, który zamykał ją za zeszły rok. Teraz znalazł się na 12. miejscu (370 porodów na półrocze). W porównaniu z poprzednim zestawieniem polepszyła się sytuacja Szpitali w: Jarocinie, Grodzisku czy Szamotułach. Miejsca niższe niż ostatnio zajęły natomiast Szpitale w: Kaliszu, Trzciance, Wrześni, Kole, Kościanie, Słupcy, Turku i Obornikach.

Pełne zestawienie szpitali wraz z podziałem na subregiony znajduje się na końcu informacji.

Które szpitale są atrakcyjne dla przyszłych mam z innych powiatów?

Przyjrzeliśmy się potencjałowi demograficznemu wielkopolskich powiatów i miast na prawach powiatów (dane dotyczące liczby mieszkańców pochodzą z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego za 2022 r.). Istotą tej analizy jest określenie, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców powiatu, w których szpitalach chętniej decydują się rodzić przyszłe mamy z innych części Wielkopolski.

Wśród szpitali, które najczęściej przyciągają mieszkanki innych powiatów wybija się Szpital w Pleszewie. W powiecie pleszewskim liczba porodów na 10 tys. mieszkańców od stycznia do czerwca 2023 r. wynosiła 36 (we wszystkich szpitalach w Wielkopolsce odebrano 221 porodów od mieszkanek powiatu pleszewskiego). Biorąc pod uwagę liczbę porodów w pleszewskim szpitalu to na 10 tys. mieszkańców przypadło ich 77.

Wśród pacjentek pleszewskiego szpitala 34 proc. stanowiły kobiety z powiatu pleszewskiego. Ponad 40 proc. to mieszkanki Kalisza lub powiatu kaliskiego, a po około 10 proc. – ostrowskiego i jarocińskiego.

Pozytywną tendencję widać także w przypadku Szpitala w Wolsztynie. W powiecie wolsztyńskim na 10 tys. mieszkańców w pierwszym półroczu przypadały 43 porody, natomiast w przeliczeniu na szpital – 71. Niemal połowa przyjętych pacjentek była z powiatu wolsztyńskiego, ponad 30 proc. z nowotomyskiego (w tamtejszym szpitalu nie funkcjonuje porodówka), a 16 proc. z grodziskiego.

Około 20 porodów, więcej niż wynikałoby to z liczebności powiatu, odbierały jeszcze Szpitale w: Śremie, Międzychodzie, Środzie Wielkopolskiej i Kępnie. W Śremie połowa rodzących to mieszkanki powiatu śremskiego, około 20 proc. – poznańskiego, 15 proc. – kościańskiego, a co dziesiąta – grodziskiego.

Szpital w Międzychodzie przyjmował głównie kobiety z powiatów międzychodzkiego (76 proc.) i szamotulskiego (14 proc.). Porodówka w Środzie Wielkopolskiej poza mieszkankami powiatu średzkiego (53 proc.) przyjęła dużo przyszłych mam z Poznania i powiatu poznańskiego (niemal 30 proc.), a niemal co dziesiąta mieszka na co dzień w powiecie wrzesińskim. Z kolei Szpital w Kępnie przyjmuje przede wszystkim rodzące z powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego.

Na kilku przykładach widać, że nie samo istnienie porodówki i wielkość powiatu decydują o popularności lokalnego oddziału. Znacząco ujemny bilans liczby odebranych porodów w odniesieniu do liczby mieszkańców odnotowujemy w przypadku szpitali w: Gostyniu (-20 odebranych porodów względem ich liczby na 10 tys. mieszkańców powiatu), Kaliszu (-17 porodów licząc razem Kalisz i powiat kaliski), Szamotułach (-15), Kościanie (-13) czy Turku (-10).

NFZ

Ogłoszenia
Zielony Ogród