30 września na ręce Zgromadzenia Wspólników i do wiadomości Rady Nadzorczej, rezygnację złożył prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Marek Nowiński. Rezygnacja została przyjęta – poinformowało Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Do czasu wyłonienia nowego prezesa placówką kierować będzie dyrektor ds. pielęgniarstwa Katarzyna Rutkowska. Starosta Ostrzeszowski wystąpił do Rady Nadzorczej OCZ o niezwłoczne ogłoszenie konkursu na stanowisko prezesa Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.

 

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski