Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Grabowie nad Prosną zorganizowali ekologiczny happening z okazji Dnia Ziemi, przypadający 22 kwietnia.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą.Tym razem tematem przewodnim była rzeka Prosna. Uczniowie podkreślali jej wartości przyrodnicze i kwestie ochrony.

Ulicami miasta przemaszerował barwny korowód dzieci niosących samodzielnie wykonane transparenty i plakaty. Obchody odbyły się we wtorek, 25 kwietnia.

Przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną uczestników powitał Burmistrz Maksymilian Ptak wraz z Radnymi Rady Miejskiej – członkami Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska.

Cieszy fakt, że najmłodsi pamiętają, jak ważne jest dbanie o naturę. UMiG

Ogłoszenia
J3M