2,5 miliona złotych otrzyma Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19, będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia, na zakup nowego tomografu z oprzyrządowaniem i systemami IT.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Tomograf komputerowy obecnie funkcjonujący w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia jest wyeksploatowanym aparatem szesnastorzędowym, używanym w tutejszej pracowni już ponad 11 lat.

Starosta ostrzeszowski oraz prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia wielokrotnie występowali do Wojewody Wielkopolskiego oraz do Ministra Zdrowia o wsparcie zakupu sprzętu diagnostycznego dla ostrzeszowskiego szpitala, w tym m.in. tomografu. Ostatnie, grudniowe, zabiegi okazały się skuteczne.
Władze powiatu dziękują za zaangażowanie w sprawę posłance Katarzynie Sójce oraz europosłance Andżelice Możdżanowskiej.
Umowę o przekazaniu środków podpisano 17 marca – w imieniu Skarbu Państwa dokument podpisał Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, a w imieniu OCZ prezes Magdalena Puziewicz-Karpiak. Na mocy umowy ostrzeszowski szpital jest zobowiązany do wykorzystania otrzymanych środków do 14 października 2022 roku. Jak wyjaśnia dyrektor ds. medycznych OCZ Jarosław Iwaszkiewicz, nowy – 32-rzędowy – tomograf zacznie pracować latem, przy czym przed zamontowaniem urządzenia konieczny będzie gruntowny remont pomieszczenia wraz z instalacją wentylacyjną. www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M