Ogłoszenia
Instal Grunt

Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji pamiętaj o umieszczeniu w
wiadomości do nas lub w swoim cv, poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez eSmoking Liquids sp. z o.o.
Sp. K. z siedzibą w Ostrzeszowie, Al. Wojska Polskiego 23c, 63-500
Ostrzeszów (KRS: 0000499755) moich danych osobowych zawartych w
przesłanych przez mnie CV lub liście motywacyjnym do celów
prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.”

Ponadto jeżeli chcesz wziąć udział także w przyszłych rekrutacjach
pamiętaj o wklejeniu poniższej klauzuli:

„Ponadto wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zawarte w przesłanych
przez mnie CV lub liście motywacyjnym były przetwarzane przez eSmoking
Liquids sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Ostrzeszowie, Al. Wojska
Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów (KRS: 0000499755) oraz przez
pozostałe spółki z CHIC Group w celu prowadzenia przez te spółki
kolejnych rekrutacji na takie samo lub inne i odpowiadające moim
kwalifikacjom stanowisko, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.”

link:
https://s.esmokingworld.com/klauzule/Klauzula%20Informacyjna%20ESL%20(rekrutant).pdf

 

 

Ogłoszenia
J3M