Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Ostrzeszowie przeprowadziła 120 kontroli pod kątem przestrzegania przepisów związanych z pandemią koronawirusa. Póki co kończyło się na upomnieniach, ale jeśli w danej placówce uchybienia się powtórzą, inspektorzy nie będą się wahać przed wystawieniem mandatu.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Kontrole odbywały się od 8 do 16 sierpnia na terenie całego powiatu ostrzeszowskiego. Pracowników miejscowego Sanepidu wspierali w tych działaniach koledzy po fachu z innych wielkopolskich stacji.
-Te kontrole dotyczyły sklepów spożywczych, zakładów żywienia zbiorowego, również stołówek w gospodarstwach agroturystycznych, zakładów pracy, salonów fryzjerskich, stacji paliw, zakładów kosmetycznych – wylicza Aleksandra Knychała – koordynator ds. kontaktów z mediami PSSE w Ostrzeszowie. – Większych uchybień nie stwierdzono. W kilkunastu przypadkach udzielano pouczeń, które dotyczyły na przykład braku instrukcji prawidłowego mycia rąk albo skutecznej dezynfekcji rąk, brak środka dezynfekcyjnego do powierzchni, brak informacji na drzwiach wejściowych, że do salonu należy wejść w maseczce zasłaniającej usta i nos.
Termin kolejnej tego typu akcji nie jest jeszcze znany. Inspektorzy deklarują jednak, że będą reagować na wszystkie sygnały dotyczące łamania zasad reżimu sanitarnego. Właściciele placówek handlowych czy usługowych, którzy nie dostosują się do przekazanych im zaleceń, muszą liczyć się z otrzymaniem mandatu w wysokości do 500 złotych. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M