Jak informowaliśmy, władze samorządowe powiatu prowadzą intensywne działania w kierunku zorganizowania publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu ostrzeszowskiego po 30 czerwca.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Są już wstępne deklaracje wszystkich gmin powiatu o współpracy i współorganizacji transportu; deklaracje te wymagają jeszcze potwierdzenia przez rady gmin. Organizatorem transportu będzie powiat, który będzie także wnioskodawcą o dofinansowanie u wojewody.
Publiczny transport zbiorowy na terenie naszego powiatu po 30 czerwca ruszy w nowej formule. Zasadniczym celem jest zachowanie dotychczasowego systemu połączeń. Z dogodnej komunikacji autobusowej będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, w tym młodzież uczęszczająca do prowadzonych przez powiat szkół ponadpodstawowych.
Starosta podkreśla potrzebę współpracy kompleksowego przewoźnika z firmami transportowymi z terenu powiatu ostrzeszowskiego. www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M