W roku 2021 procedurą „Niebieskiej Karty” objęte były 52 rodziny zamieszkujące na terenie gminy Ostrzeszów, czyli łącznie 165 osób. To zarówno ofiary, jak również sprawcy przemocy domowej. Dane na ten temat pojawiły się w sprawozdaniu zaprezentowanym na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ostrzeszowie przez Grzegorza Rycerskiego, dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Liczba osób doświadczających przemocy to 114, w tym 54 kobiety, 18 mężczyzn i 42 dzieci – powiedział. – Wszczęto 43 postępowania związane z „Niebieską Kartą”, uzupełniono te dokumenty o kolejne formularze, które sporządza się zarówno ze sprawcą, jak i osobami, które niestety przemocy doznają.

W procedurze „Niebieskiej Karty” każdorazowo uczestniczą członkowie zespołu interdyscyplinarnego, którego działalność koordynowana jest przez MGOPS.

Taki zespół interdyscyplinarny działa na terenie miasta i gminy Ostrzeszów od 2011 roku – dodaje G. Rycerski. – W  ubiegłym roku uzupełniliśmy zasady jego działania, którymi powinniśmy się kierować o kolejny program dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzi 25 osób, przedstawicieli różnych instytucji działających na terenie miasta i gminy Ostrzeszów. To instytucje oświatowe, wymiaru sprawiedliwości i pomocowe.

Grupy robocze złożone z członków zespołu interdyscyplinarnego wzięły udział w 175 posiedzeniach poświęconych konkretnym przypadkom przemocy w rodzinie.

W posiedzeniach brali udział wybrani przedstawiciele instytucji, którzy w związku z zakresem działalności instytucji, które reprezentują, mogą przyczynić się do rzetelnego rozpoznania każdego indywidualnego przypadku, każdego trudnego przypadku i starać się pomóc w rozwiązaniu problemu występującego w danej rodziniemówi dyrektor MGOPS.

W roku 2021 dwóch sprawców zostało usuniętych z miejsca zamieszkania. Wydanych zostało też dziesięć zakazów zbliżania się sprawcy do swojej ofiary. ŁŚ

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
J3M