Zgodnie z wieloletnią już tradycją mieszkańcy Ostrzeszowa uczcili pamięć ofiar Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej. 17 kwietnia zebrali się w Kościele Farnym, bu uczestniczyć w okolicznościowej mszy świętej, a następnie złożyli wiązanki kwiatów i znicze przy Obelisku „Golgota Wschodu”.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

W skład komitetu organizacyjnego weszli członkowie Prawa i Sprawiedliwości i Stowarzyszenia „Golgota Wschodu” oraz Ostrzeszowski Hufiec Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. 
W 84 rocznicę Zbrodni Katyńskiej, w której wiosną 1940 roku NKWD zamordowało przynajmniej 21.768 obywateli Polski, w tym ponad 10.000 oficerów Wojska Polskiego, spotykamy się by uczcić ich pamięć – mówił komendant Hufca hm Michał Szmaj. – W szczególności pamięć zamordowanych tam synów ziemi ostrzeszowskiej. Spotykamy się tu, przy obelisku ofiar Zbrodni Katyńskiej już od wielu lat, by dać świadectwo naszego patriotyzmu, pamięci i szacunku dla naszej historii, a przede wszystkim naszych przodków, dzięki którym dziś żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce. 
W Katyniu, Charkowie, Starobielsku i Twerze życie straciło łącznie 25 synów ziemi ostrzeszowskiej. Był wśród nich por. Walerian Franciszek Stawski, ojciec druha Stanisława Stawskiego, założyciela słynnego Szczepu „Watra”. Patriotyczne spotkanie stało się zatem także okazją do wspominania wychowawcy wielu harcerskich pokoleń. 
To miejsce, w którym jest ziemia ze Starobielska, Charkowa, Kijowa druh komendant traktował jako grób swojego taty – podkreślił M. Szmaj. – Dlatego zawsze tu jesteśmy jako harcerski i harcerze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej i będziemy dla, a tak naprawdę dzięki niemu, dzięki druhowi komendantowi tutaj zawsze, z tej miłości do ojczyzny, którą nam wpoił. 
O potrzebie przekazywania historycznej wiedzy młodym ludziom i budowania w ten sposób narodowej tożsamości mówił przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Andrzej Manikowski. 
Ojczyzna to ziemia i groby, narody tracące pamięć, tracą życie – cytował. –  Nasze spotkanie jest lekcją historii, najnowszej historii naszego narodu. Czym byłaby nasza tożsamość gdyby nie zanurzenie w kulturze, poezji i wrażliwości poetów, romantyków i gwiazd Młodej Polski. 
Wieńce i znicze pod Obeliskiem „Golgota Wschodu” złożyły delegacje władz samorządowych, służb, organizacji społecznych i politycznych oraz harcerze. 

Ogłoszenia
J3M