Na swoim ostatnim posiedzeniu Rada Miejska oficjalnie pożegnała byłego już dyrektora Ostrzeszowskiego Centrum Kultury i powitała jego następcę. Artur Derewiecki wysłuchał podziękowań i słów uznania, a Michał Szmaj gratulacji i życzeń powodzenia.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Jak mówiła przewodnicząca Rady Beata Calińska, OCK pod rządami tego pierwszego prowadziło efektywną działalność kulturalno-edukacyjną, stawianą jako przykład bardzo dobrego zarządzania.

Jesteśmy panu bardzo wdzięczni za aktywne uczestnictwo w życie ostrzeszowskiej małej ojczyzny – kontynuowała B. Calińska. – Za pielęgnowanie regionalnych tradycji, wszelkie działania aktywizujące lokalnych twórców oraz niezliczone inicjatywy i pomysły realizowane na przestrzeni szesnastu lat na rzecz upowszechniania kultury. Pana nieoceniony wkład pracy, osobiste zaangażowanie i serce wkładane w wypełnianie tej szczególnej misji, przy dobrej współpracy z samorządem miasta i gminy Ostrzeszów przyczyniły się do wzbogacania i urozmaicania oferty kulturalnej Ostrzeszowskiego Centrum Kultury i rozwoju tej instytucji.

W odpowiedzi A. Derewiecki dziękował tym, z którymi przez minione 16 lat miał okazję współpracować.

Chciałbym podziękować burmistrzom, bo z nimi przede wszystkim bliżej współpracowałem. Burmistrzowi Stanisławowi Wabnicowi za to, że odważył się powierzyć mi te obowiązki. Burmistrzowi Mariuszowi Witkowi za to, że kontynuował tę współpracę ze mną i burmistrzowi Patrykowi Jędrowiakowi za to, że mogłem z nim kończyć moje zadania, które starałem się wykonywać, jak najlepiej. Chciałbym też podziękować państwu jako radnym, że mogłem z wami dyskutować, rozmawiać, przedstawiać pomysły. Myślę, że była to bardzo dobra współpraca. Swojemu następcy, dyrektorowi Michałowi Szmajowi życzę również takiej współpracy i jak najwięcej sukcesów.

B. Calińska wyraziła nadzieję, że M. Szmaj, który od połowy sierpnia zasiada w fotelu dyrektora OCK będzie czerpał z doświadczeń, jakie zdobywał przez ostatnie kilka lat, pracując w zespole prowadzonym przez A. Derewieckiego.

Wierzymy, że pod pana przewodnictwem jednostka ta będzie realizowała szereg ambitnych przedsięwzięć, kontynuując dobre pomysły z minionych lat, ale również wdrażając nowe koncepcje, oparte w dużej mierze na przedstawionej przez pana wizji rozwoju Ostrzeszowskiego Centrum Kultury. Zdajemy sobie sprawę z ogromnego wpływu kultury na rozwijanie wrażliwości intelektualnej. Dlatego zapewniamy, że jej upowszechnianie w mieście i gminie Ostrzeszów wciąż pozostanie dla nas bardzo istotne. Będziemy starali się pana oraz kierowaną przez pana placówkę wspierać w wykonywaniu tej pięknej misji. Życzymy wielu twórczych inicjatyw, wspaniałych osiągnięć i realizacji wszelkich zaplanowanych zamierzeń.

Rada Miejska liczy na to, że OCK pozostanie miejscem przyjaznym, inspirującym lokalnych artystów i pasjonatów kultury, pomagającym rozwijać talenty.

ŁŚ

Ogłoszenia
J3M