Zakończył się remont wraz z wyposażeniem stołówki i zmywalni w Szkole Podstawowej im. UNICEF w Grabowie nad Prosną. Miasto i Gmina Grabów nad Prosną pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 80.000 złotych z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Remont stołówki obejmował prace rozbiórkowe i demontażowe, wykonanie wylewki, gładzi, montaż opraw oświetleniowych, zakup nowych stołów i krzeseł. W zmywalni oprócz prac budowlanych i elektrycznych, zakupiono nowoczesne wyposażenie.
Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Maksymilian Ptak dokonał otwarcia stołówki, która przez lata będzie służyła uczniom tutejszej szkoły.

źródło: www.facebook.com/umigwgrabowienadprosna

Ogłoszenia
J3M