W nowej przychodni lekarskiej w Mikstacie ma być pięć poradni: ogólna, dziecięca, stomatologiczna, ginekologiczna i rehabilitacyjna. Budynek stanie na terenie dawnego targowiska miejskiego. Koncepcja tego obiektu wraz z dokumentacją powinna być gotowa w połowie listopada br. Samorząd mikstacki złożył już w Kancelarii Premiera RP wniosek o 1 mln zł dotacji na budowę nowego gminnego ośrodka zdrowia, który ma służyć wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Mikstat.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Budowa nowej siedziby gminnego ośrodka zdrowia w Mikstacie to jeden z priorytetów inwestycyjnych w obecnej kadencji samorządu. Nowoczesna, przestronna i dobrze wyposażona placówka ma zapewnić mieszkańcom Biskupic Zabarycznych, Kaliszkowic Kaliskich, Kaliszkowic Ołobockich, Komorowa, Kotłowa, Mikstatu, Mikstatu Pustkowia i Przedborowa jak najlepszą opiekę zdrowotną. – Obiekty służby zdrowia muszą dzisiaj spełniać określone wysokie standardy, które trudno wprowadzić w budynku, który powstał kilkadziesiąt lat temu. Stąd konieczność budowy nowej siedziby, co przy okazji pozwoli nam rozwiązać problemy lokalowe naszych innych placówek: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Chciałbym, żeby na placu, gdzie kiedyś funkcjonowało targowisko miejskie, stanął nowoczesny ośrodek zdrowia, którego bryła zredefiniuje to miejsce, zarówno pod względem estetycznym i architektonicznym, jak i miastotwórczym, społecznym. Natomiast do budynku przy ulicy Mickiewicza, po wyprowadzeniu przychodni i niezbędnej adaptacji pomieszczeń, będzie można przenieść MGOPS oraz stworzyć tam pracownie dla sekcji MGOK-u – wyjaśnia Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu.

W środę, 16 września w gabinecie burmistrza Henryk Zieliński podpisał z wybranym po przetargu architektem Piotrem Jańskim z Wrocławia umowę na wykonanie koncepcji budowy przychodni i zagospodarowania terenu wraz z dokumentacją. Umowa określa m.in. wymagania dotyczące funkcjonalności budynku, w tym pięciu poradni (ogólna – trzy gabinety lekarskie i trzy zabiegowe oraz pracownia USG; dziecięca – 2 gabinety lekarskie i punkt szczepień; stomatologiczna – trzy gabinety: lekarski, pielęgniarski i zabiegowy; ginekologiczna – gabinet lekarski z kabiną intymną i pokojem przygotowawczym dla położnej; rehabilitacyjna – gabinet przyjęć. Architekt zobowiązał się do połowy listopada br. przedstawić koncepcję budowy nowego ośrodka zdrowia w Mikstacie wraz z dokumentacją i pozwoleniem na budowę.

Koszt budowy nowej przychodni wstępnie szacowany jest na 2 miliony złotych. Miasto i Gmina Mikstat złożyło już za pośrednictwem wojewody wielkopolskiego do Prezesa Rady Ministrów RP wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 miliona złotych. Przypomnijmy, że wcześniej, 6 lipca br. samorząd mikstacki otrzymał promesę na 0,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a pieniądze te burmistrz Mikstatu postanowił przeznaczyć na budowę nowego ośrodka zdrowia w mieście. PK

Ogłoszenia
J3M