19.470 złotych brutto – tyle wynosi nowe miesięczne wynagrodzenie starosty ostrzeszowskiego Lecha Janickiego. Oznacza to podwyżkę aż o około 9.000 złotych. Decyzja zapadła podczas ostatniego posiedzenia Rady Powiatu.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Jak wiadomo, zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z 17 września oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych z 25 października. Do tej pory starosta ostrzeszowski zarabiał 10.180 złotych brutto. Kwota ta została ustalona przed trzema laty, po wynoszącej 2 tysiące złotych obniżce wprowadzonej przez Sejm. Teraz sytuacja ulega diametralnej zmianie. Po wejściu w życie nowych przepisów, wynagrodzenie zasadnicze Lecha Janickiego wzrośnie z 4.700 do 10.250 zł., dodatek funkcyjny z 1.900 zł. do 3.150 złotych, dodatek specjalny z 2.640 złotych do 4.020 złotych, a dodatek za wieloletnią pracę z 940 złotych do 2.050 złotych. Przeciwko tak dużej podwyżce ostro zaprotestował radny Stanisław Hemmerling. Jego zdaniem starosta po prostu na nią nie zasłużył.

Pan nie służy ludziom dokładnie tak jak pan powinien, jak pan zadeklarował w przysiędze – orzekł. – Panie odpowiada merytorycznie, pan unika odpowiedzialności. Pan naprawdę nie zasługuje na taką pensję brutto. Pańscy podwładni, pracownicy, urzędnicy, którzy dobrze i uczciwie wypełniają swoje funkcje dostają dwa tysiące na rękę. Gdzie tu jest pana odpowiedzialność za ludzi, którymi pan zarządza i za społeczeństwo powiatu ostrzeszowskiego (…) Ja panu nie zazdroszczę. Już tyle kadencji jest pan starostą, pan nie umiera z głodu. Niech pan też coś bezinteresownie zrobi dla ludzi, nie obciążając powiatu przyznawaniem sobie tak wysokich wynagrodzeń.

Lech Janicki nie ustosunkował się do tych słów. W jego obronie stanął natomiast przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Maciejewski.

Ma pan prawo do swojej subiektywnej oceny – zwrócił się do S. Hemmerlinga. – Chciałem jednak zauważyć, że dziwnym trafem starosta został akurat nagrodzony medalem od ludzi, którzy otrzymali pomoc. To się gryzie z tym, co pan powiedział.

Po tej wypowiedzi nastąpiło głosowanie, w którym dwóch radnych opowiedziało się przeciwko uchwale, dwóch wstrzymało się od głosu, a pozostali byli za. ŁŚ

fot. www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M